HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư chậm, đạt 34,9% kế hoạch

Cập nhật ngày: 10/10/2019 | 10:18 GMT+7

Trong 9 tháng đầu năm, tổng số vốn đầu tư công trên địa bàn huyện đã giải ngân được 46,268 tỷ đồng, đạt 34,9% kế hoạch. Trong đó, vốn ngân sách tỉnh quản lý giải ngân được 18,756 tỷ đồng, đạt 49,91%; vốn ngân sách phân cấp huyện quản lý giải ngân 27,512 tỷ đồng, đạt 24,27% kế hoạch.

Một số nguồn vốn đã giải ngân đạt kết quả tốt như: Vốn xây dựng cơ bản giải ngân đạt 93,36% kế hoạch vốn giao; nguồn tiền sử dụng đất giải ngân đạt 73,92% kế hoạch vốn giao. Tuy nhiên, đối với các nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, tiến độ thực hiện giải ngân lại khá chậm. Trong đó, Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) về giảm nghèo bền vững mới giải ngân được 2,24%; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giải ngân 12,95%.

Ngoài ra, đối với phần kế hoạch vốn năm 2018 kéo dài sang năm 2019, tỷ lệ giải ngân cũng chưa cao, do một số đơn vị chủ đầu tư chưa thật sự quan tâm đến thực hiện giải ngân. Riêng với Chương trình 30a, do mới được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 12/8/2019 nên đến nay, UBND huyện đang chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Bảo Anh

2,396
Viết bình luận mới