Tập trung chi trả hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Cập nhật ngày: 04/06/2020 | 08:28 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Trong tháng 5, huyện Đắk Glong (Đắk Nông) đã tập trung thực hiện công tác chi trả hỗ trợ cho người dân theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 20/4/2020 của Chính phủ.

Ảnh minh họa

Trong đó, toàn huyện có 94 đối tượng là người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng và 718 đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng đề nghị hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, với số tiền trên 1,2 tỷ đồng. Ngoài ra, trên địa bàn có 40.587 nhân khẩu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đề nghị hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, với số tiền 30,44 tỷ đồng.

Bảo Anh

2,578
Viết bình luận mới