Rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2020

Cập nhật ngày: 03/12/2020 | 08:50 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

UBND huyện Đắk Glong (Đắk Nông) vừa ban hành Kế hoạch rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2020.

Việc rà soát được thực hiện trên địa bàn của 7 xã trong huyện. Đối tượng rà soát là toàn bộ các gia đình trong danh sách hộ nghèo, cận nghèo theo kết quả rà soát năm 2019. Những hộ gia đình không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo nhưng địa phương chủ động phát hiện, xét thấy khó khăn, biến cố rủi ro trong năm, có khả năng rơi vào diện rà soát thì hướng dẫn làm đơn xét duyệt bổ sung.

Ảnh minh họa

Việc rà soát được thông qua các phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, cận nghèo. Thời gian rà soát bắt đầu từ ngày 20/11/2020 đến 13/12/2020, UBND các xã báo cáo kết quả rà soát sơ bộ về Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện.

Đợt rà soát này là nhằm thống kê tổng hợp chính xác số hộ, số nhân khẩu theo từng địa phương, từng nhóm đối tượng nghèo. Qua đó, xác định được nguyên nhân, nhu cầu cần hỗ trợ để giúp người dân thoát nghèo bền vững. Trên cơ sở số liệu rà soát, địa phương sẽ tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu giảm nghèo, giai đoạn 2016-2020; đồng thời, xây dựng kế hoạch, giải pháp giảm nghèo và thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho năm 2021.

Bảo Anh

2,692
Viết bình luận mới