Hỗ trợ 7 mô hình giảm nghèo

Cập nhật ngày: 08/04/2020 | 07:13 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, giai đoạn 2016-2020, đến nay, toàn huyện Đắk Glong đã triển khai hỗ trợ được 7 mô hình giảm nghèo cho 138 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn, với tổng kinh phí là hơn 2,6 tỷ đồng.

Trong đó, gồm: 4 mô hình nuôi bò sinh sản cho 80 hộ dân tại các xã như Quảng Khê, Quảng Sơn, Đắk P'lao và Đắk R’măng; 2 mô hình trồng dâu nuôi tằm cho 38 hộ dân tại các xã Đắk Ha và Quảng Hòa; 1 mô hình nuôi gà thả vườn cho 20 hộ dân tại xã Đắk Som.

Hiện các mô hình đã được cấp phát cho các hộ dân thực hiện và đều đang cho kết quả tốt. Các mô hình được triển khai đã góp phần giúp các hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện nâng cao thu nhập, cải thiện được mức sống.

Lê Dung

2,197
Viết bình luận mới