Giải ngân vốn xây dựng nông thôn mới còn chậm

Cập nhật ngày: 08/07/2019 | 08:59 GMT+7

Theo kế hoạch đến hết năm 2019, các xã trên địa bàn huyện Đắk Glong (Đắk Nông) sẽ hoàn thành thêm 11 tiêu chí nông thôn mới. Tuy nhiên, đến nay, do nguồn vốn được giải ngân chậm, nên việc thực hiện mục tiêu này vẫn chưa có sự chuyển biến.

Được biết, năm 2019, tổng nguồn vốn dự kiến huy động để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn là gần 220 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến hết 6 tháng mới thực hiện giải ngân được khoảng 27 tỷ đồng, chiếm 12,27%.

Nhiều nguồn vốn mang tính quyết định đến kết quả thực hiện chương trình hiện mới được phê duyệt danh mục và phân bổ vốn như: Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (WB); vốn lồng ghép từ Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8). Hiện tại các đơn vị mới triển khai lập thủ tục thực hiện. Do vậy, tiến độ thực hiện chương trình trong năm nhiều khả năng sẽ bị chậm trễ.

Được biết, đến nay, toàn huyện Đắk Glong đã thực hiện được 52 tiêu chí nông thôn mới. Bình quân mỗi xã đạt 7,5 tiêu chí.

Lê Dung

1,491
Viết bình luận mới