HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa

Cập nhật ngày: 09/11/2017 | 10:00 GMT+7

Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, huyện Đắk Glong (Đắk Nông) phấn đấu đến năm 2020 sẽ có 80% cán bộ làm công tác văn hóa cấp huyện có trình độ đại học, trên đại học đúng chuyên ngành và 75% cán bộ văn hóa cấp xã có trình độ trung cấp đúng chuyên ngành.

Địa phương phấn đấu đến năm 2020 có trên 80% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, 70-80% số thôn, bon đạt danh hiệu thôn, bon văn hóa và 80-85% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Mỗi cộng đồng thôn, bon, khu dân cư trong toàn huyện sẽ có đội cồng chiêng, đội văn nghệ cơ sở.

Để thực hiện mục tiêu này, địa phương đang tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa trên địa bàn; trong đó, ưu tiên tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Lê Dung

1,320
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Tính đến ngày 6/7, Đắk Nông có 25 trường hợp dương tính với vi rút gây bệnh bạch hầu, trong đó đã có 2 trường hợp tử vong. Bạn đánh giá mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này như thế nào?