HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Cấp 259 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cập nhật ngày: 02/04/2018 | 10:27 GMT+7

Trong 3 tháng đầu năm, UBND huyện Đắk Glong đã tiến hành cấp được 259 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với tổng diện tích 183,9 ha; trong đó, có 35,37 ha đất theo Kế hoạch 437.

Cùng với đó, UBND huyện cũng đã tham mưu cho HĐND huyện xây dựng Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 và Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; tổ chức rà soát quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn huyện; xây dựng quy trình ISO về lĩnh vực tài nguyên nước và  đất đai…

Lê Dung

1,709
Viết bình luận mới