HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
 • Quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt ở chi bộ cơ sở
 • 09:01 12/04/2018
 • Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Glong (Đắk Nông) đã quan tâm phân công các cán bộ đảng viên về tham gia sinh hoạt tại các chi bộ cơ sở và từng bước mang lại những kết quả rõ rệt.
 • Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao năng lực thực thi công vụ
 • 09:00 12/04/2018
 • Nhằm tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tinh thần, chất lượng phục vụ nhân dân của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã trên địa bàn, năm 2018, huyện Đắk Glong (Đắk Nông) tập trung cho hoạt động kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) và thực thi công vụ trên địa bàn.
 • Nhiều tuyến đường huyết mạch xuống cấp trầm trọng
 • 10:34 02/04/2018
 • Là những tuyến đường huyết mạch, nối liền giao thông giữa các địa phương trên địa bàn huyện Đắk Glong (Đắk Nông), nhưng do được đầu tư đưa vào sử dụng khá lâu cộng thêm địa thế hiểm trở nên nhiều đoạn bị xuống cấp trầm trọng, làm ảnh hưởng không nhỏ tới việc giao thương.
 • Tập trung chăm sóc cây trồng vụ đông xuân
 • 10:27 02/04/2018
 • Theo UBND huyện Đắk Glong (Đắk Nông) thì mặc dù thực hiện nhiều biện pháp đẩy nhanh tiến độ, nhưng trong vụ sản xuất đông xuân năm 2017 – 2018, một số diện tích gieo trồng trên địa bàn vẫn không đạt so với kế hoạch.
 • Công tác thi đua, khen thưởng ngày càng đi vào thực chất
 • 09:40 07/03/2018
 • Trong thời gian qua, huyện Đắk Glong (Đắk Nông) luôn đẩy mạnh tuyên truyền, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Nhờ đó, các phong trào thi đua đã có những chuyển biến tích cực, đi vào thực chất, đúng trọng tâm, trọng điểm.
 • Đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kinh tế
 • 09:28 11/01/2018
 • Trong năm 2017, kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện Đắk Glong (Đắk Nông) tiếp tục có bước phát triển, cơ cấu kinh tế địa phương chuyển dịch theo hướng tích cực, phương thức sản xuất của người dân có nhiều thay đổi tiến bộ, góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người, hoàn thiện hệ thống hạ tầng nông thôn.
 • Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
 • 09:06 12/12/2017
 • Qua 12 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, đến nay, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của huyện Đắk Glong (Đắk Nông) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, góp phần quan trọng vào việc phát triển bền vững kinh tế, xã hội của địa phương.
 • Kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh trong chăn nuôi
 • 08:14 12/12/2017
 • Nhờ thực hiện tốt các biện pháp phòng, trừ nên dịch bệnh trong chăn nuôi trên địa bàn huyện Đắk Glong (Đắk Nông) đang trong tầm được kiểm soát chặt chẽ. Tổng đàn gia súc, gia cầm được phục hồi và có hướng phát triển tốt, với trên 170.700 con, đạt 103% kế hoạch.
 • Tỷ lệ hộ nghèo giảm 5,94%
 • 08:13 12/12/2017
 • Theo UBND huyện Đắk Glong (Đắk Nông) thì đến nay, tỷ lệ số hộ nghèo toàn huyện (theo chuẩn nghèo đa chiều) còn 56,25%, giảm 5,94% so với năm 2016. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo thuộc đồng bào dân tộc thiểu số là 70,6%, giảm 1,27%.
 • Đắk Glong tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư xây dựng cơ bản
 • 10:18 09/11/2017
 • Giai đoạn 2012-2016, trên địa bàn huyện Đắk Glong đã triển khai đầu tư 222 dự án, công trình với tổng vốn đầu tư là 467,3 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư cho các công trình giao thông là hơn 294 tỷ đồng; vốn đầu tư cho các công trình giáo dục là 73,7 tỷ đồng; đầu tư cho các công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật khác là hơn 99,4 tỷ đồng.
 • Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa
 • 10:00 09/11/2017
 • Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, huyện Đắk Glong (Đắk Nông) phấn đấu đến năm 2020 sẽ có 80% cán bộ làm công tác văn hóa cấp huyện có trình độ đại học, trên đại học đúng chuyên ngành và 75% cán bộ văn hóa cấp xã có trình độ trung cấp đúng chuyên ngành.
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?