HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Làm tốt công tác dân số để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân

Cập nhật ngày: 31/10/2019 | 09:22 GMT+7

Ngày 25/10/ 2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới. Đây là Nghị quyết có ý nghĩa quan trọng trong việc ổn định dân cư nhằm phát triển đời sống xã hội một cách bền vững.

Người dân đến khám bệnh tại Trạm Y tế xã Đắk D'rông (Cư Jút). Ảnh: Y K’rắk

Ngay sau khi Nghị quyết này ra đời, huyện Cư Jút đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến các cán bộ, đảng viên, tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn. Theo ông Mai Văn Trường, Giám đốc Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Cư Jút, hiện nay, việc triển khai thực hiện công tác dân số trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn. Trong đó, do vấn đề phụ cấp thấp, địa bàn dân cư rộng nên hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dân số ở cơ sở không ổn định.

Khó khăn nữa là ở một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa nhận thức đúng tầm quan trọng của công tác dân số trong lĩnh vực phát triển kinh tế của địa phương… Những vấn đề này đã ảnh hưởng lớn đến công tác vận động, tuyên truyền thực hiện các chính sách về dân số ở huyện.

Để thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác dân số trên địa bàn, nhiều địa phương trong huyện cũng đã xây dựng các chương trình hàng động nhằm tuyên truyền Pháp lệnh Dân số tới mọi tầng lớp Nhân dân. Tăng cường lồng ghép với các chế tài xây dựng hương ước, quy ước tại các khu dân cư; khơi dậy phong trào luyện tập thể dục, thể thao, xây dựng lối sống lành mạnh, chế độ dinh dưỡng hợp lý để nâng cao sức khỏe tầm vóc, thể lực của người dân. Đổi mới toàn diện nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục dân số, sức khỏe sinh sản, hình thành kiến thức và kỹ năng về dân số, sức khỏe sinh sản có hệ thống trong quần chúng Nhân dân.

Tại xã Cư K’nia, để thực hiện có hiệu quả công tác dân số, trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền Pháp lệnh Dân số. Xã luôn coi công tác dân số là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Theo ông Ngô Bá Gôn, Phó Chủ tịch UBND xã Đắk D'rông, do đặc thù địa phương có đông đồng bào thiểu số nên công tác tuyên truyền các chính sách về dân số phải được thực hiện linh hoạt, phù hợp mới đem lại hiệu quả. Địa phương đã chú trọng đến việc tăng cường phối hợp liên ngành, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội nhằm hướng đến  mục tiêu chung là ổn định dân cư. Bên cạnh đó, địa phương còn thực hiện lồng ghép công tác dân số với các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở địa phương nhằm hướng đến xây dựng nếp sống văn minh, xây dựng môi trường sống lành mạnh, nâng cao sức khỏe và đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Chuyển biến từ công tác dân số đã góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng địa phương phát triển vững mạnh toàn diện.

Trong năm 2018, việc thực hiện các giải pháp duy trì mức sinh thay thế cũng như khuyến khích các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại được huyện Cư Jút chú trọng và đạt kết quả cao. Các mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số được huyện tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả. Trong số đó, Đề án "Sàng lọc trước sinh và sơ sinh" đã cung cấp kịp thời các thông tin về sàng lọc trước sinh, sơ sinh trên địa bàn. Đề án này cũng đem lại thông số cần thiết để ngành y tế huyện nâng cao hiệu quả quản lý đối tượng có nguy cơ cao, giảm thiểu tỷ lệ trẻ em sinh ra bị mắc các dị tật, dị dạng bẩm sinh.

Cũng theo ông Mai Văn Trường, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình sẽ tập trung vào công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân số từ cấp huyện đến cấp xã cũng như y tế thôn, buôn. Ngành Y tế sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ tiền hôn nhân đồng thời tổ chức có hiệu quả hoạt động khám sức khỏe tiền hôn nhân cũng như dịch vụ sàng lọc trước sinh và sau sinh cho trẻ.

Văn Tâm - Bảo Trọng

1,969
Viết bình luận mới