Chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp

Cập nhật ngày: 18/10/2013 09:30
Bằng việc thực hiện đồng bộ các giải pháp trong sản xuất, từ năm 2004 đến nay, huyện Chư Jút là một trong những địa phương dẫn đầu tỉnh về chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, mang lại thu nhập cao cho nông dân.

Với 30.000 ha cây trồng, huyện bước đầu đã hình thành các vùng sản xuất tập trung cây lương thực, cây công nghiệp, đậu đỗ, rau, hoa quả trên cơ sở thâm canh, sử dụng giống mới có chất lượng cao, gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ để nâng cao giá trị sản phẩm.

Ông Trần Văn Phúc ở xã Trúc Sơn (Chư Jút) đã chuyển đổi 3 sào đất trồng cây hàng năm sang trồng hoa hồng, mỗi năm có thu nhập hàng trăm triệu đồng

 

Ðơn cử, đối với cây lúa nước, hiện toàn huyện có khoảng 900 ha. Trong những năm qua, huyện đã chú trọng tới việc phát triển cây lúa chất lượng cao, thông qua việc xây dựng cánh đồng mẫu lớn, các mô hình trình diễn, tổ chức hội thảo, tập huấn ngay tại chân ruộng. Vì vậy, người trồng lúa ngày càng có nhận thức đúng đắn hơn về việc sản xuất lúa gạo theo hướng chất lượng cao.

Bên cạnh đó, để giúp các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi cơ cấu giống, huyện đã cấp phát, hỗ trợ các giống lúa chất lượng cao cho bà con, nên hiệu quả sản xuất ngày càng cao.

Ông Ðặng Quang Sang, Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp-PTNT huyện Chư Jút cho biết: “Hàng năm, huyện đã triển khai có hiệu quả công tác vận động, xây dựng các mô hình để bà con có thể “mắt thấy tai nghe” nên nhiều hộ nông dân đã biết đưa các giống mới, áp dụng các tiến bộ của khoa học, kỹ thuật vào sản xuất. Do đó, năng suất, chất lượng lúa gạo của huyện ngày càng một nâng cao, trung bình đạt gần 6,5 tấn/ha, cao hơn 2 tấn ở thời điểm năm 2004. Ðiều đáng nói là bà con đã  không còn tự để giống lúa từ năm này sang năm khác mà luôn biết sử dụng giống mới, năng suất cao trong mỗi vụ gieo trồng”.

Cùng với cây trồng ngắn ngày thì các loại cây trồng dài ngày như cao su, cà phê, hồ tiêu, điều, mía… cũng đang phát triển mạnh ở hầu hết các xã của huyện.

Theo Phòng Nông nghiệp – PTNT huyện thì những năm qua diện tích cây hồ tiêu, cây mía ở các vùng đất như Trúc Sơn, Chư K’nia, Ðắk D’rông… đã được nông dân đầu tư, phát triển. Riêng cây mía, đến thời điểm này diện tích vẫn đạt trên 547 ha, cung ứng nguyên liệu cho nhà máy đường tại địa phương, giúp nhiều gia đình có cuộc sống ổn định.

Ðặc biệt, giá trị kinh tế của cây hồ tiêu mang lại đã thúc đẩy nhân dân nhân rộng diện tích, hiện có trên 1.600 ha. Các cơ quan chuyên môn của huyện, tỉnh đã hướng dẫn nông dân các biện pháp trồng tiêu trên trụ sống và chuyển giao kỹ thuật chăm sóc, hạn chế tình trạng sâu bệnh hại, giúp cây hồ tiêu phát triển bền vững.

Hàng năm, huyện đã tập trung nhiều nguồn lực để triển khai đồng bộ các giải pháp đầu tư thâm canh tăng năng suất, mở rộng diện tích cây trồng chủ lực theo đúng quy hoạch vùng chuyên canh. Trong đó, đối với cây cà phê, hàng năm, các cơ quan chuyên môn chủ động xây dựng các mô hình cải tạo vườn cà phê kém hiệu quả bằng biện pháp ghép cành hoặc tái canh bằng giống mới chất lượng cao…Qua đó, nông dân trồng cà phê học tập, áp dụng các biện pháp tái canh tại vườn cà phê của gia đình.

Có thể nói, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở huyện Chư Jút đang có những hướng đi tích cực, giúp nông dân làm giàu từ sản xuất nông nghiệp theo hướng đa dạng hóa cây trồng, góp phần quan trọng vào chương trình xây dựng nông thôn mới và xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Bài, ảnh: Văn Tâm