Tổ chức nhiều diễn đàn để người dân phát huy dân chủ, hiến kế, hiến công

Cập nhật ngày: 16/04/2019 | 10:06 GMT+7

Thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã tổ chức nhiều diễn đàn để người dân phát huy dân chủ, hiến kế, hiến công, góp ý vào các chương trình, hoạt động nhằm xây dựng bộ máy chính quyền phục vụ Nhân dân. Đây cũng được xem là một trong những cách hữu hiệu, thiết thực nhất thể hiện sự tôn trọng Nhân dân, lấy dân làm gốc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đoàn viên, thanh niên nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình khởi nghiệp, lập nghiệp tại Hội nghị đối thoại với Chủ tịch UBND tỉnh

Phải chịu khó nghe dân

Theo tư tưởng, đạo đức của Bác, phát huy dân chủ là một khía cạnh biểu hiện ý thức tôn trọng Nhân dân. Người luôn nhấn mạnh, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, làm sao cho người dân có năng lực làm chủ, biết hưởng, dùng quyền dân chủ, dám nói, dám làm. Phát huy dân chủ là phát huy tài dân, muốn vậy thì phải chịu khó nghe dân, gặp dân, hiểu dân, học dân, hỏi dân để lãnh đạo dân.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh "Không học hỏi dân thì không lãnh đạo được dân. Có biết làm học trò dân, mới làm được thầy học dân". Ý thức tôn trọng Nhân dân ở khía cạnh đạo đức cần phải khai thác ở việc coi trọng, đề cao Nhân dân. Đó là đề cao ý dân, sức dân, bởi "Dễ trăm lần không dân cũng chịu/ Khó vạn lần dân liệu cũng xong". Người nhắn nhủ: "Đối với dân, ta đừng có làm điều gì trái ý dân. Dân muốn gì, ta phải làm nấy". Người yêu cầu cán bộ, đảng viên hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân, yêu kính Nhân dân, thật sự tôn trọng Nhân dân.

Đạo đức Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ được hiểu, từ chỗ nâng cao dân trí, bồi dưỡng ý thức, năng lực làm chủ, phát triển văn hóa chính trị và tính tích cực công dân, khuyến khích người dân tham gia vào công việc của Đảng, Chính phủ, thì một điều quan trọng là tạo điều kiện cho dân “dùng quyền dân chủ của mình, dám nói, dám làm”.

UBND tỉnh tổ chức đối thoại lắng nghe ý kiến của thanh niên trong khời nghiệp, lập nghiệp

Mặt trận hướng về cơ sở, gần dân, sát dân

Thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người về phát huy dân chủ, xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, thời gian qua, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Việc lấy ý kiến góp ý của Nhân dân được thực hiện định kỳ, thường xuyên và đột xuất như thông qua các hội nghị tiếp xúc cử tri, họp cộng đồng, đối thoại với người đứng đầu, thùng thư góp ý, phiếu góp ý, trực tiếp góp ý cho cán bộ mặt trận…

Khi triển khai bất cứ phong trào, hoạt động nào như xây dựng nông thôn mới, Mặt trận các cấp đều thực hiện theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát”. Hàng tháng, Mặt trận các cấp đều tổng hợp tình hình, ý kiến, kiến nghị của người dân, báo cáo cấp ủy, chính quyền những vấn đề liên quan đến mọi mặt của đời sống xã hội để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.

Theo Ủy ban MTTQ tỉnh, theo chủ trương, chỉ đạo chung, Mặt trận các cấp trong tỉnh ngày càng xác định, người dân đóng vai trò quan trọng trong mọi hoạt động, việc gì dù lớn mà dân đồng thuận thì làm sẽ thành công, ngược lại việc gì dân chưa thuận thì làm sẽ dẫn đến khiếu kiện, khiếu nại. Việc lắng nghe Nhân dân, phát huy dân chủ trong dân chính là điều kiện tiên quyết để xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, xã hội ngày càng phát triển.

Ông Điểu Xuân Hùng, UVTVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh lắng nghe ý kiến người dân để nâng cao chất lượng hoạt động

Huy động trí và lực của dân

Với tinh thần đó, các cấp chính quyền từ tỉnh đến xã cũng đã có nhiều đổi thay trong cách làm nhằm huy động sự đóng góp trí và lực của Nhân dân, doanh nghiệp vào phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh. Năm 2018 đến nay, ngoài đối thoại với công dân theo định kỳ, lãnh đạo UBND tỉnh cũng đã tăng cường đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp, người dân để lắng nghe sự phản hồi về cơ chế, chủ trương, chính sách liên quan.

Minh chứng rõ nét nhất, cuối năm 2018, lần đầu tiên, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên. Đây không chỉ là diễn đàn để thanh niên thể hiện tâm tư, nguyện vọng của mình đối với những vấn đề quan tâm mà còn là dịp để lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng, thiết thực của thanh niên trong vấn đề khởi nghiệp, lập nghiệp. Từ thành công của cuộc đối thoại, UBND tỉnh yêu cầu, việc đối thoại sẽ được tiếp tục duy trì thường xuyên. Giám đốc các sở, ban ngành cần trực tiếp tham dự để thể hiện trách nhiệm của mình và trả lời những vấn đề thanh niên trao đổi một cách thỏa đáng, sâu sát nhất.

Mô hình “Cà phê doanh nhân” được tỉnh tổ chức định kỳ vào sáng thứ 5 hàng tuần cũng là một trong những hình thức để lãnh đạo tỉnh trực tiếp nắm bắt thông tin, ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, tỉnh triển khai thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Đối với chính quyền cấp xã, hàng tuần, lãnh đạo HĐND, UBND xã đều phối hợp để tiếp công dân một lần cũng như thành lập số điện thoại đường dây nóng, thùng thư góp ý… để người dân kịp thời phản ánh, đóng góp ý kiến vào hoạt động của bộ máy chính quyền, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Công an tỉnh cũng thường xuyên duy trì “Diễn đàn công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”, xem đây là kênh thông tin quan trọng giúp lực lượng công an kịp thời nhìn nhận những hạn chế, có hướng khắc phục, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Với sự thay đổi trong cách nghĩ, cách làm nhằm phát huy dân chủ trong dân, huy động Nhân dân tham gia vào các chương trình, hoạt động của địa phương là một trong những cách hữu hiệu nhất để đưa chủ đề năm 2019 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào thực tiễn cuộc sống.

 

Mới đây, UBND tỉnh đã tổ chức gặp mặt và đối thoại doanh nghiệp lần thứ 1 năm 2019 với hơn 150 doanh nghiệp trên địa bàn tham dự. Tại buổi gặp mặt và đối thoại, nhiều doanh nghiệp đã thẳng thắn nêu lên những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý, cải cách hành chính, đầu tư, kinh doanh… Những ý kiến là căn cứ quan trọng giúp lãnh đạo tỉnh nhìn nhận lại thực tế để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thay đổi cách thức làm việc nhằm xây dựng bộ máy chính quyền phục vụ ngày càng tốt hơn.

 

Bài, ảnh: Hoàng Hoài

2,168
Viết bình luận mới