HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Khắc sâu lời Bác dạy “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”

Cập nhật ngày: 15/07/2016 | 10:19 GMT+7

Cách đây 50 năm, ngày 17/7/1966, trên Đài Tiếng nói Việt Nam, lời kêu gọi nhân dân cả nước quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vang lên: “… Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa, Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn!”.

Ảnh tư liệu

Lời kêu gọi là một cuộc vận động lớn thúc giục toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tộc đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, củng cố niềm tin, xiết chặt đội ngũ để đi vào giai đoạn quyết liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại. Lời kêu gọi “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” đã trở thành tư tưởng, chân lý, thể hiện ý chí, quyết tâm lớn lao của cả dân tộc trong việc bảo vệ chủ quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của Tổ quốc.

Trải qua những năm tháng chiến tranh ác liệt, nhân dân ta càng thêm trân trọng những giá trị của độc lập và tự do. Đất nước không thể phồn vinh, dân tộc không thể phát triển, nhân dân không thể có cơm ăn, áo mặc và cuộc sống hạnh phúc nếu không có độc lập, tự do. Quyền được sống, được mưu cầu hạnh phúc trong một nước độc lập, tự do là vô cùng quý giá và thiêng liêng, không ai có thể tự cho mình cái quyền can thiệp, có quyền xâm hại độc lập dân tộc của một quốc gia, dân tộc khác. Chính vì những giá trị to lớn ấy của độc lập, tự do nên khi độc lập, tự do bị xâm phạm, thì cả dân tộc phải kiên quyết đứng lên chiến đấu đến cùng để giữ vững, bảo vệ nền độc lập ấy.

Ý nghĩa thực tiễn to lớn của tư tưởng “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” không chỉ thể hiện trong cuộc đấu tranh chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc, mà còn thể hiện rất sâu sắc trong quá trình xây dựng xã hội mới. Khi đã có độc lập, tự do thì điều quan trọng là phải làm cho giá trị của độc lập, tự do trở nên có ý nghĩa hơn, mỗi người dân phải có cơm ăn, áo mặc, học hành, việc làm, quyền làm chủ, quyền con người. Làm cách mạng để giành độc lập cho Tổ quốc, đồng thời phải đem lại tự do, ấm no, hạnh phúc thật sự cho nhân dân. Đất nước được độc lập, tự do mà nhân dân không được hưởng quyền tự do, độc lập ấy thì độc lập, tự do chẳng có nghĩa lý gì.

Trong Di chúc, trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn tiếp tục nhắc nhở: “Đảng phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”. Vì vậy, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, thực hiện tư tưởng "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước ta ngày càng thể hiện trách nhiệm đối với dân tộc, đất nước, đó là vừa coi phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân là nhiệm vụ trung tâm, vừa tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh vững mạnh.

Khắc sâu lời dạy: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông ra sức chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong cuộc đấu tranh giành và bảo vệ chính quyền, quân dân tỉnh Đắk Nông đã phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết rộng rãi, anh dũng chiến đấu. Rất nhiều chiến sĩ cách mạng, đồng bào, đồng chí từ khắp mọi miền của Tổ quốc đến đây kề vai, sát cánh cùng đồng bào tại chỗ đánh giặc giữ nước và đã nằm xuống hoặc để lại một phần máu thịt trên mảnh đất Đắk Nông thân yêu. Người đóng góp trí tuệ, người đóng góp công sức và của cải, có người đã hiến dâng cả đời mình cho đất nước; đồng bào dân tộc thiểu số cũng như đồng bào Kinh, đồng bào có đạo hay không có đạo đều cùng đứng chung trong một mặt trận chống kẻ thù xâm lược, quyết tâm giành độc lập, thống nhất đất nước. Trong thời kỳ xây dựng đất nước, hàng vạn người dân không phân biệt sắc tộc, tôn giáo… đều cùng chung sức, chung lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn giữ vững truyền thống yêu nước, gắn bó với Đảng, thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng bào các dân tộc ngày càng ý thức rõ hơn về những đổi thay của đất nước, của địa phương, biết được giá trị đích thực của nền độc lập, tự do của dân tộc, cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc.

Việc thực hiện tốt các chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo đã làm cho đồng bào phấn khởi làm ăn, xây dựng cuộc sống mới, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, củng cố sức mạnh đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân. Phong trào hành động cách mạng của quần chúng trên các lĩnh vực đã đem lại hiệu quả thiết thực, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Cả nước đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhưng thực tế tỉnh nhà vẫn còn gặp nhiều khó khăn, các thế lực thù địch vẫn tiếp tục thực hiện âm mưu chống phá công cuộc đổi mới của đất nước; tác động tiêu cực của những mặt trái cơ chế thị trường; dân trí thấp, kinh tế phát triển còn chậm so với mặt bằng chung của cả nước; hộ nghèo còn chiếm tỷ lệ cao...

Trước những thử thách đó thì sự nỗ lực, đoàn kết trong từng cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, nhất là sự đồng lòng, quyết tâm phấn đấu của đồng bào các dân tộc trong tỉnh chính là yếu tố quyết định cho sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng Đắk Nông thành một tỉnh giàu mạnh và phồn vinh, mà trước mắt là sớm đưa tỉnh Đắk Nông thoát ra khỏi tình trạng tỉnh nghèo vào năm 2020. Đó là minh chứng sinh động nhất trong việc thực hiện tư tưởng “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tường Mạnh

870
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?