HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Đinh ninh lời Bác xây dựng nước non giàu đẹp, văn minh

Cập nhật ngày: 19/05/2020 | 08:55 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC
Giọng Nữ miền Bắc
  • Giọng Nữ miền Bắc
  • Giọng Nữ miền Nam

Ngày 19/5 năm nay, Đảng ta, dân tộc ta long trọng tổ chức kỷ niệm lần thứ 130 năm Ngày sinh của Bác Hồ, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

Cứ mỗi mùa hạ bước vào tờ lịch tháng 5, mỗi người dân Việt Nam chúng ta đều nhớ đến Ngày sinh Bác Hồ kính yêu. Chúng ta như thấy Bác đang hiển hiện đồng hành cùng đất nước, cùng dân tộc. Chúng ta thấy rõ hơn giá trị to lớn về tư tưởng, đạo đức, phong cách sáng ngời của Bác Hồ.

Chương trình nghệ thuật biểu diễn chào mừng Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu

Ở Người, ngay từ khi đi tìm đường cứu nước cũng như lúc tìm thấy con đường đúng để cứu nước và giải phóng dân tộc qua bản luận cương của Lênin, cái động lực cũng như nhân tố quyết định trực tiếp vẫn chỉ là một: Giải phóng dân tộc, độc lập cho Tổ quốc, tự do cho đồng bào. Trong hành trình đấu tranh để đạt được khát vọng đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hành động bằng những việc làm cụ thể: Truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam trong phong trào công nhân và phong trào đấu tranh yêu nước; chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; đào tạo đội ngũ cán bộ cốt cán; tập hợp, cổ vũ, động viên quần chúng Nhân dân tham gia đấu tranh cách mạng trong mặt trận, trong các đoàn thể chính trị, các hình thức hội phù hợp yêu cầu từng giai đoạn cách mạng để nhân nguồn sức mạnh đoàn kết của cả dân tộc. Người đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của nước ta, vạch ra đường lối đúng đắn cho cách mạng Việt Nam. Chính vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người làm rạng rỡ non sông, đất nước Việt Nam.

 

Tháng 5 về, trong nỗi bồi hồi "ngàn thu nhớ Bác biết bao nhiêu!" lòng chúng ta nghe vọng về "muôn vàn tình thương yêu" mà Bác Hồ đã để lại cho Nhân dân ta trước lúc đi xa: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”. Thấm nhuần Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện phương pháp khoa học “dĩ bất biến ứng vạn biến”, từ sức mạnh của hệ thống chính trị và Nhân dân, quyết tận dụng tốt nhất những thời cơ vận hội, hóa giải kịp thời những nguy cơ và vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục kiên định đường lối đổi mới, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh theo tâm nguyện của Người.

 

Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Bác Hồ luôn quan tâm đến con người, chăm lo phát triển con người. Người tâm niệm: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.  Đó là thông điệp Bác gửi đến quốc dân đồng bào mục đích phấn đấu suốt đời của mình là vì độc lập, tự do của dân tộc, ấm no, hạnh phúc của Nhân dân. Người đã dành tất cả tình yêu thương cho đồng bào, đồng chí, cho già, trẻ, gái, trai, từ miền xuôi đến miền ngược, từ Bắc đến Nam... Tư tưởng đó của Người mang bản chất cốt lõi là Đảng, Nhà nước không có lợi ích gì khác ngoài việc chăm lo cuộc sống hạnh phúc, ấm no trong độc lập, tự do, hòa bình thật sự của Nhân dân. Vì vậy, chính sách của Đảng, quyết sách của Nhà nước; hành động của từng cán bộ, đảng viên đều phải hướng đến mục đích cuối cùng là vì Nhân dân. Đó là giá trị nhân văn cao đẹp, là biểu hiện tiến bộ của xã hội xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với đại biểu quân đội dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 3. Ảnh tư liệu

Đến nay, trải qua 75 mùa xuân đất nước độc lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta đã phấn đấu gian khổ và thu được những kết quả hết sức quan trọng là khôi phục nền kinh tế sau hai cuộc chiến tranh; thiết lập và củng cố chính quyền nhân dân trên phạm vi cả nước; phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời tiến hành thắng lợi hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

Kiên định và thực hiện sáng tạo khoa học tư tưởng của Người, Đảng, nước ta đã tiếp tục thắng lợi sự nghiệp đổi mới, đến nay gần 35 năm đổi mới đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ mọi mặt so với những năm trước đổi mới. Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực và vị thế như ngày hôm nay. Việt Nam có đầy đủ cơ sở để khẳng định rằng đổi mới là sự lựa chọn đúng đắn. Việt Nam đã vào quỹ đạo phát triển mới về chất, phù hợp với xu thế của thời đại và ý nguyện của Nhân dân. Sự hưởng ứng đường lối đổi mới ngày càng sâu rộng, tự giác của Nhân dân; khả năng tiếp cận và hội nhập có hiệu quả của đất nước vào đời sống chính trị, kinh tế của cộng đồng quốc tế; những thành tựu to lớn và toàn diện mà đổi mới mang lại là bằng chứng hiển nhiên, thuyết phục về tính tất yếu lịch sử của con đường đổi mới ở Việt Nam. Chúng ta có thể tự hào và tin tưởng báo cáo với Bác, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân ta đã xây dựng đất nước ta mười lần to đẹp hơn và "ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" như mong muốn của Người.

Tuy nhiên, đất nước cũng còn nhiều khó khăn, thách thức cần kiên quyết khắc phục để phát triển nhanh và bền vững  hơn.

Năm nay, chúng ta kỷ niệm 130  năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thời điểm đất nước ta đã trải qua gần 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 với những thành tích đáng tự hào hòa trong bầu không khí hào hùng và xúc động của những ngày kỷ niệm lớn của dân tộc, 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 75 năm thắng lợi của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, thi đua chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và chuẩn bị tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Vào giờ phút thiêng liêng này, chúng ta càng thương nhớ Bác, biết ơn công lao trời biển của Bác và nguyện mãi mãi đi theo con đường Bác đã vạch ra, xây dựng nước non nhà văn minh, giàu đẹp.

Nguyễn Văn Thanh

1,023
Viết bình luận mới