HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để đạt các chỉ tiêu vào cuối năm theo kế hoạch đề ra

Cập nhật ngày: 24/07/2018 | 14:08 GMT+7

Ngay sau phiên khai mạc, kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đã dành phần lớn thời gian để nghe báo cáo “Đánh giá bổ sung kết quả phát triển kinh tế, xã hội năm 2017; tình hình phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018” do UBND tỉnh trình. Đây là một trong những điểm đổi mới của kỳ họp nhằm giúp cử tri theo dõi sát hơn và làm cơ sở để đại biểu tập trung phân tích, thảo luận làm rõ các vấn đề liên quan.

Ông Nguyễn Đình Đạo, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra về kinh tế-xã hội

Theo đánh giá, trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) ước đạt 7.002 tỷ đồng, bằng 42% kế hoạch năm. Tốc độ tăng trưởng ước đạt 9,28%. Trong 16 nhóm chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội đã được HĐND tỉnh thông qua có 7 chỉ tiêu đạt khá, chiếm 44%, khả năng cuối năm đạt cao, vượt kế hoạch; 2 chỉ tiêu đạt trung bình, chiếm 12% và 7 chỉ tiêu được đánh giá có thể đạt cao vào cuối năm.

Sau báo cáo thẩm tra, kỳ họp nghe trình bày các đề án, dự thảo nghị quyết

Đáng chú ý, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh cũng cho rằng, những kết quả đạt được của các chỉ tiêu phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, công tác bảo đảm quốc phòng an ninh đã cho thấy bức tranh về kinh tế-xã hội trong thời gian qua là sinh động, khả quan và đúng hướng theo mô hình phát triển bền vững.

Ông Lưu Văn Trung, Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư trình bày dự thảo Nghị quyết ban hành quy định về chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể và hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông

Tuy nhiên, báo cáo thẩm tra cũng chỉ rõ hoạt động của một số ngành, lĩnh vực trong 6 tháng đầu năm đạt hiệu quả chưa cao. Cụ thể, hoạt động của các cụm công nghiệp tỉnh chưa hiệu quả, cần xử lý dứt điểm những vướng mắc giữa quy hoạch đất và thực tế. Tình trạng phá rừng, chiếm dụng đất rừng ở một số địa phương diễn biến phức tạp. Hoạt động của một số thành phần kinh tế tập thể còn nhỏ lẻ, đa số các hợp tác xã hoạt động cầm chừng, đóng góp chưa đáng kể vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Việc triển khai đầu tư xây dựng chậm, tỷ lệ giải ngân đạt thấp. Công tác đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước chậm so với kế hoạch đề ra.

Ông Lê Trọng Yên, Giám đốc Sở Nông nghiệp-PTNT trình bày các dự thảo nghị quyết liên quan đến ngành nông nghiệp

Báo cáo thẩm tra cũng phân tích, làm rõ thêm về một số chỉ tiêu đạt thấp. Cụ thể, chỉ tiêu về bảo hiểm y tế toàn dân khả năng khó đạt, cơ quan chức năng cần phải tìm ra nguyên nhân cơ bản từ chất lượng khám chữa bệnh, thủ tục hành chính và chất lượng thuốc cấp theo bảo hiểm, cơ sở vật chất để bảo đảm chỉ tiêu này.

Công tác xóa đói giảm nghèo tuy đã được quan tâm đúng mức nhưng tỷ lệ hộ nghèo giảm chưa đồng đều giữa các vùng và tỷ lệ hộ tái nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số có xu hướng tăng. Vì vậy, tỉnh cần quan tâm đầu tư nguồn lực từ ngân sách địa phương để hỗ trợ cho chương trình giảm nghèo thật sự hiệu quả và bền vững.

Đối với công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm đạt chỉ tiêu về số lượng nhưng chất lượng đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu, chưa gắn với giải quyết việc làm sau đào tạo.

Thời gian tới, UBND tỉnh cần nhanh chóng khắc phục tình trạng trên và chú trọng đào tạo, tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi để bảo đảm nguồn nhân lực triển khai chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Kỳ họp sẽ xem xét thông qua 13 đề án, dự thảo nghị quyết

Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh cũng đề nghị, để đạt được các mục tiêu đã đề ra vào cuối năm theo kế hoạch, UBND tỉnh, các sở, ngành, đơn vị liên quan cần thực hiện đồng bộ hơn nữa các giải pháp, khắc phục những hạn chế  một cách kịp thời, hiệu quả.

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền

1,139
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Tính đến ngày 6/7, Đắk Nông có 25 trường hợp dương tính với vi rút gây bệnh bạch hầu, trong đó đã có 2 trường hợp tử vong. Bạn đánh giá mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này như thế nào?