HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Nghị quyết 04 sẽ giúp nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

Cập nhật ngày: 10/09/2018 | 16:00 GMT+7

Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Đắk Nông khóa III đã thông qua Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND về “Quy định tỷ lệ, định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu trong triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020” (Nghị quyết 04) nhằm thay thế các nghị quyết không còn phù hợp, tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị, địa phương thuận lợi trong triển khai thực hiện.

Đường dân sinh ở thôn 4, xã Quảng Khê (Đắk Glong) được xây dựng từ nguồn vốn Chương trình xây dựng nông thôn mới

Các nghị quyết cũ không còn phù hợp

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), HĐND tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết quy định tỷ lệ, định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu. Cụ thể, Nghị quyết số 21 ngày 19/7/2013 quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho một số nội dung, công việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2013-2020; Nghị quyết số 28 ngày 10/12/2015 quy định về sửa đổi, bổ sung phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 21; Nghị quyết số 29 ngày 10/12/2015 quy định cơ cấu nguồn vốn thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn, giai đoạn 2016-2020.

Tuy nhiên, nhiều nội dung nghị quyết đến nay không còn phù hợp với tình hình thực tế. Về đối tượng áp dụng chung, các nghị quyết chỉ mới quy định tỷ lệ, định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đầu tư hạ tầng thiết yếu từ nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đến năm 2020. Các nghị quyết cũng chưa quy định đối với Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Trong khi đó, về cơ chế hỗ trợ, quản lý, cơ chế thực hiện của hai chương trình là giống nhau. Trong các nghị quyết cũng chưa quy định về tỷ lệ hỗ trợ đối với các xã biên giới thuộc khu vực I, II được thụ hưởng Chương trình 135, từ đó dẫn đến khó khăn trong việc xác định tỷ lệ huy động và đóng góp của nhân dân trong quá trình xây dựng.

Một điểm bất cập nữa là Nghị quyết 28 có một số quy định hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình chưa khả thi. Điển hình như quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện đầu tư xây dựng trường mầm non ở các xã khu vực I có ngân sách nhà nước là 0%, nguồn huy động 100%. Tại các xã khu vực II quy định được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước 50% và nguồn huy động 50%. Trong thực tế, quy định này làm hầu hết các xã thuộc vùng I và vùng II gần như không thực hiện được vì vượt quá khả năng đóng góp của người dân. Nhiều trường mầm non khu vực II ở huyện Cư Jút hiện nay vẫn “mang nợ” số phần trăm huy động và dự kiến phải mất nhiều năm mới trả hết số nợ.

Bên cạnh đó, Nghị quyết 29 quy định mức hỗ trợ vật liệu còn chung chung, không cụ thể cho từng khu vực nên chưa có sự công bằng trong huy động đóng góp của người dân. Việc tính toán định mức hỗ trợ cho các xã đặc biệt khó khăn ở khu vực I và các thôn, buôn, bon đặc biệt khó khăn ở khu vực II còn bất cập. Điển hình như quy định tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số phải từ 80% trở lên, chưa có 1-2 km đường nhựa hoặc bê tông, xi măng mới được hỗ trợ là không khả thi, ít đối tượng được hưởng lợi.

Trong các nghị quyết đã ban hành cũng chưa quy định thứ tự ưu tiên đầu tư các hạ tầng thiết yếu trong thực hiện các chương trình để định hướng các địa phương, các chủ đầu tư tập trung đầu tư hạ tầng cấp thiết.

Huyện Đắk Song ưu tiên nguồn vốn Chương trình xây dựng nông thôn mới để xây mới 6 phòng học cho Trường THCS Lý Thường Kiệt ở xã Đắk N' Drung

Thay thế phù hợp thực tiễn

Theo đánh giá, với các quy định nêu tại Nghị quyết 04 vừa được ban hành sẽ giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương áp dụng vào quá trình thực hiện các mục tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững một cách hiệu quả hơn. Đặc biệt, Nghị quyết 04 sẽ giúp sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước từ Chương trình MTQG hiệu quả, huy động được sự vào cuộc, đồng lòng và ý thức trách nhiệm của người dân trong quá trình triển khai.

Theo đó, Nghị quyết 04 quy định đầy đủ đối tượng áp dụng gồm cả Chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; nêu rõ mức huy động của người dân ở các xã biên giới, khu vực I, II được hưởng hỗ trợ đầu tư hạ tầng của Chương trình 135. Các nội dung thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững được quy định rõ về tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

Điểm đáng lưu ý là Nghị quyết 04 đã tính toán lại việc hỗ trợ vật liệu đầu tư xây dựng đường giao thông hợp lý hơn về định mức và phân định rõ theo khu vực I, II, III và khu vực đặc biệt khó khăn. Trong đó, cùng với sự huy động của nhân dân qua thỏa thuận, các khu vực sẽ được hỗ trợ mức cụ thể. Khu vực III và các thôn, buôn, bon đặc biệt khó khăn của khu vực II sẽ được hỗ trợ 138 tấn xi măng, 438m3  đá 1x2, 242m3 cát xây, 40 ca máy trộn bê tông, 1 ca máy gạt và 2 ca máy lu; các khoản còn lại do nhân dân thỏa thuận đóng góp. Các xã khu vực II được hỗ trợ 100% xi măng, 70% đá xay và 75% cát xây. Các xã khu vực I được hỗ trợ 100% xi măng, 50% lượng đá và cát xây.

Nghị quyết 04 cũng quy định cụ thể và thứ tự ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu, tránh tình trạng các địa phương chỉ chú trọng và tập trung đầu tư những công trình mang lại hiệu quả xã hội, nhưng không phục vụ trực tiếp quá trình lao động sản xuất của người dân. Theo đó, thứ tự ưu tiên đầu tư xây dựng sẽ là đường giao thông; trường học; xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp công trình cấp nước sinh hoạt tập trung và các công trình khác thuộc đối tượng đầu tư của các Chương trình MTQG.

Bài, ảnh: Nguyễn Hiền

998
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Tính đến ngày 6/7, Đắk Nông có 25 trường hợp dương tính với vi rút gây bệnh bạch hầu, trong đó đã có 2 trường hợp tử vong. Bạn đánh giá mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này như thế nào?