Ngày 18/3 sẽ diễn ra Kỳ họp tổng kết HĐND tỉnh khóa III

Cập nhật ngày: 04/03/2021 | 12:19 GMT+7

Theo Thông báo số 20 của Thường trực HĐND tỉnh Đắk Nông, ngày 18/3/2021, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh sẽ diễn ra Kỳ họp tổng kết HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét báo cáo tổng kết của Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; xem xét, thảo luận các đề án, dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình và đồng thời giải quyết một số vấn đề khác theo quy định của pháp luật.

Thường trực HĐND tỉnh cũng sẽ tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động và phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh khóa III.

Tường Mạnh

916
Viết bình luận mới