HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Ngày 12-14/12 sẽ diễn ra kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa III

Cập nhật ngày: 27/11/2018 | 10:41 GMT+7

Theo Thông báo số 34/TB-HĐND của Thường trực HĐND tỉnh Đắk Nông, trong các ngày 12-14/12/2018, kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Theo đó, kỳ họp sẽ xem xét 26 báo cáo do Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh trình kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Kỳ họp còn tập trung thảo luận, xem xét và thông qua các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình gồm: Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019; Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2019; Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2019; Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017; Danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh năm 2019; Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 02 của HĐND tỉnh về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đắk Nông; Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 06 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020; Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị quyết quy định về phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh; Đặt tên đường đô thị thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil giai đoạn 2 năm 2018; Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và mức chi thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương; Việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Đắk Nông năm 2019...

Đáng chú ý, bên cạnh tổ chức hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn và giải quyết các vấn đề khác theo quy định của pháp luật, kỳ họp thứ 7 cũng sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Mạnh Hùng

1,452
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Tính đến ngày 6/7, Đắk Nông có 25 trường hợp dương tính với vi rút gây bệnh bạch hầu, trong đó đã có 2 trường hợp tử vong. Bạn đánh giá mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này như thế nào?