Đổi mới để bảo đảm chất lượng chuẩn bị cho kỳ họp HĐND tỉnh

Cập nhật ngày: 19/01/2021 | 11:29 GMT+7

Việc chậm trễ trong việc chuẩn bị, hoàn thiện các báo cáo, dự thảo nghị quyết là một trong những vấn đề được đại biểu quan tâm tại Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh do Thường trực HĐND tỉnh tổ chức mới đây.

Những hạn chế

Theo đánh giá tại hội nghị, kỳ họp 11 diễn ra tương đối đạt các mục tiêu đề ra. Công tác tổ chức và điều hành kỳ họp diễn ra đúng luật định. Chương trình kỳ họp được bố trí, sắp xếp phù hợp, khoa học, hợp lý. Phần lớn thời gian kỳ họp dành cho hoạt động thảo luận và chất vấn. Chủ tọa điều hành linh hoạt, đổi mới, phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri.

Văn phòng HĐND tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị tốt các nội dung, kịp thời theo dõi, đôn đốc gửi báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết phục vụ công tác thẩm tra.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Diễn đề nghị các đơn vị liên quan cần nghiên cứu, trình các nội dung ngay từ đầu năm để có thời gian chuẩn bị tốt hơn

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác chuẩn bị cho kỳ họp vẫn còn nhiều hạn chế. Hoạt động chất vấn tại kỳ họp mặc dù thu hút đông đảo cử tri theo dõi, giám sát, không khí sôi nổi, thẳng thắn, khách quan nhưng một số đại biểu còn đặt câu hỏi chung chung, chưa đi vào trọng tâm vấn đề. Một số nội dung các sở, ngành trả lời chưa cụ thể, thiếu các giải pháp khắc phục.

Mặc dù sau mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đều tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp khắc phục nhưng rồi việc chuẩn bị các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết vẫn còn tình trạng chậm trễ, không đúng thời hạn quy định.

Liên quan vấn đề này, ông Nguyễn Đức Hải, Phó Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh cho rằng, vẫn còn một số sở, ngành xây dựng báo cáo theo hình thức đối phó, không mang tính trọng tâm. Việc triển khai quy trình đề nghị xây dựng nghị quyết chậm so với thời gian quy định. Vì vậy, đại biểu không có nhiều thời gian để đọc, nghiên cứu, phân tích, nhất là những vấn đề liên quan đến chính sách, luật định, trách nhiệm…

Các ban HĐND tỉnh cũng cập rập trong thẩm tra, thậm chí phải ngồi liên tục mấy ngày liền để làm cho kịp phục vụ kỳ họp, dẫn đến chất lượng các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết chưa bảo đảm tính chặt chẽ, chưa có nhiều phản biện để tiếp thu.

Từ đó, UBND tỉnh cũng không kịp tiếp thu ý kiến của các ban sau thẩm tra để chỉnh sửa. Đây là nguyên nhân vì sao nhiều vấn đề đã được Thường trực HĐND tỉnh kết luận nhưng trước các kỳ họp vẫn đưa ra thảo luận, chất vấn, gây mất thời gian tại kỳ họp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Xuân Hải cho rằng cần phải có sự thay đổi cách làm từ tất cả các khâu nhằm đảm bảo chất lượng chuẩn bị cho kỳ họp

Các giải pháp quyết liệt, phù hợp hơn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Xuân Hải cho rằng, UBND tỉnh đã có nhiều hình thức, giải pháp nhắc nhở, chỉ đạo quyết liệt nhưng vẫn chưa khắc phục triệt để được. Nếu cứ sau mỗi kỳ họp lại rút kinh nghiệm và đề ra cách khắc phục nhưng không khắc phục được thì cần phải thay đổi cách làm cũ, từ tất cả các khâu.

Đánh giá về việc tổ chức kỳ họp, đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng, mỗi nghị quyết cũng giống một đề tài khoa học. Những vấn đề gì liên quan, đụng chạm đến người dân phải tổ chức trưng cầu ý kiến của dân, tổ chức đoàn thể, cùng phản biện mới phát huy được dân chủ và nghị quyết mới bám sát thực tiễn được.

Nội dung chương trình đã thống nhất từ đầu năm nhưng cứ dồn một lần đến sát kỳ họp mới triển khai, nên không thể nào đạt được chất lượng tốt nhất. UBND tỉnh cần nghiên cứu, đưa ra các giải pháp quyết liệt, phù hợp để khắc phục, không để bệnh kinh niên kéo dài qua nhiệm kỳ sau.

Các cơ quan chuyên môn giúp việc UBND tỉnh cần bám sát các quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn ở địa phương, rà soát các nội dung, lĩnh vực phải trình HĐND tỉnh ban hành, sửa đổi, bổ sung ngay từ đầu năm. Cách làm này giúp các đơn vị có thời gian chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, đúng quy định, nghị quyết ban hành có tính khả thi cao.

Bài, ảnh: Nguyễn Hiền

1,392
Viết bình luận mới