HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết

Cập nhật ngày: 28/11/2018 | 16:18 GMT+7

Ngày 28/11, Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa III sắp tới.

Video clip:

 

Theo đó, các đại biểu đã tập trung thẩm tra 4 báo cáo, dự thảo nghị quyết gồm: Báo cáo tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018, kế hoạch năm 2019 và Dự thảo Nghị quyết thông qua kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2019; Nghị quyết về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018 và Dự thảo Nghị quyết thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2019; Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020.

Ông Lưu Văn Trung, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu giải trình một số nội dung liên quan đến Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018

Qua thẩm tra, các đại biểu tham dự đã cơ bản thống nhất nội dung, thể thức, tính quy phạm pháp luật của các báo cáo, dự thảo nghị quyết. Đối với báo cáo tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018, kế hoạch năm 2019 và Dự thảo nghị quyết thông qua kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2019, các đại biểu cho rằng, báo cáo chưa cập nhật và làm rõ được vấn đề phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn. Số liệu liên quan đến việc thực hiện chính sách giảm nghèo, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Báo cáo cần đưa ra một số giải pháp cụ thể để thực hiện chính sách giảm nghèo; tạo điều kiện, thu hút đầu tư đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, giải pháp về đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm…

Đối với Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương, giai đoạn 2016-2020, các đại biểu cho rằng, UBND tỉnh cần cân nhắc kỹ lưỡng nguồn ngân sách Trung ương bố trí và nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ để thực hiện các dự án đã đồng ý chủ trương. Riêng những dự án khởi công mới, UBND tỉnh xem xét lại cơ cấu nguồn vốn, tránh tình trạng đầu tư dàn trải.

Ông Nguyễn Đình Đạo, Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại buổi thẩm tra

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, góp ý, Ban Kinh tế-Ngân sách đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục bổ sung, hoàn thiện báo cáo, dự thảo nghị quyết để trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa III sắp tới.

Tin, ảnh: Nguyễn Lương

1,142
Viết bình luận mới