HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
 • Giá trị về độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia trong Hiến pháp năm 2013
 • 10:38 03/11/2016
 • Trong 5 bản Hiến pháp, giá trị của độc lập, chủ quyền luôn được Đảng và Nhà nước, nhân dân ta khẳng định và đặt trang trọng ở những trang đầu tiên. Khi đất nước đã hòa bình, nền độc lập chủ quyền được Hiến pháp tuyên bố rõ ràng, cụ thể hơn, bao gồm cả đất liền, các hải đảo, vùng biển và vùng trời. Hiến pháp năm 2013 khẳng định “Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân”.
 • Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng hình thức dân chủ trực tiếp và đại diện
 • 14:07 29/02/2016
 • Lần đầu tiên trong lịch sử lập hiến, tại Điều 6, Hiến pháp năm 2013 có quy định: “Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước”. Nguyên tắc này được thể hiện nhất quán trong toàn bộ Hiến pháp, từ chế độ chính trị, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân đến các thiết chế trong bộ máy nhà nước.
 • Quốc hội không ngừng đổi mới về tổ chức và hoạt động
 • 09:22 25/02/2016
 • Điều 69, Hiến pháp năm 2013 nêu rõ: Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.
 • Mọi người có quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe
 • 09:35 15/12/2015
 • Điều 38, Hiến pháp năm 2013 nêu rõ: Mọi người có quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, bình đẳng trong việc sử dụng các dịch vụ y tế và có nghĩa vụ thực hiện các quy định về phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh. Nghiêm cấm các hành vi đe dọa cuộc sống, sức khỏe của người khác và cộng đồng.
 • Toàn xã hội luôn dành sự quan tâm, chăm lo đặc biệt đối với thanh niên
 • 08:53 01/12/2015
 • Khoản 2, Điều 37 Hiến pháp năm 2013 nêu rõ: Thanh niên được Nhà nước, gia đình và xã hội tạo điều kiện học tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ, bồi dưỡng đạo đức, truyền thống dân tộc, ý thức công dân; đi đầu trong công cuộc lao động sáng tạo và bảo vệ Tổ quốc.
 • Hôn nhân phải theo nguyên tắc tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng
 • 09:57 10/11/2015
 • Điều 36, Hiến pháp năm 2013 nêu rõ: Nam, nữ có quyền kết hôn, ly hôn. Hôn nhân theo nguyên tắc tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau. Nhà nước bảo hộ hôn nhân và gia đình, bảo hộ quyền lợi của người mẹ và trẻ em.
 • Đề cao quyền tự do lựa chọn việc làm, nơi làm việc
 • 08:47 28/10/2015
 • Khoản 1 và 2, Điều 35 Hiến pháp năm 2013 nêu rõ: Công dân có quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc. Người làm công ăn lương được bảo đảm các điều kiện làm việc công bằng, an toàn; được hưởng lương, chế độ nghỉ ngơi.
 • Quyền sở hữu tư nhân và quyền thừa kế được pháp luật bảo hộ
 • 09:17 06/10/2015
 • Khoản 1 và 2, Điều 32 Hiến pháp năm 2013 nêu rõ: Mọi người có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, phần vốn góp trong doanh nghiệp hoặc trong các tổ chức kinh tế khác. Quyền sở hữu tư nhân và quyền thừa kế được pháp luật bảo hộ.
Thăm dò ý kiến

Tính đến ngày 6/7, Đắk Nông có 25 trường hợp dương tính với vi rút gây bệnh bạch hầu, trong đó đã có 2 trường hợp tử vong. Bạn đánh giá mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này như thế nào?