HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Cơ hội cho giáo viên hợp đồng khi được xem xét tuyển dụng đặc cách

Cập nhật ngày: 13/11/2019 | 09:10 GMT+7

Thông tin từ Sở Nội vụ cho biết, đơn vị đang nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh Đắk Nông về thực hiện tuyển dụng đặc cách giáo viên theo Công văn 5378/BNV-CCVC ngày 5/11/2019 của Bộ Nội Vụ.

Việc xét tuyển dụng đặc cách sẽ là cơ hội cho những giáo viên từng được hợp đồng ở huyện Đắk Glong hiện đang tình nguyện dạy không nhận lương (Ảnh: Giáo viên Trường mầm non Hoa Pơ Lang ở xã Đắk R'măng (Đắk Glong) luôn nỗ lực bám trường, bám lớp)

Theo đó, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thị xã rà soát, tổng hợp danh sách giáo viên đã có hợp đồng lao động từ năm 2015 trở về trước và căn cứ chỉ tiêu số lượng biên chế giáo viên chưa sử dụng để quyết định việc tuyển dụng đặc cách. Hiện nay, các huyện, thị xã đang trong quá trình triển khai quy trình tuyển dụng giáo viên theo chỉ tiêu được giao. Trên địa bàn tỉnh, ngành Giáo dục thực hiện chủ trương ký hợp đồng với giáo viên bắt đầu từ năm 2014.

Được biết, Công văn 5378 của Bộ Nội vụ nêu rõ mục đích của việc xét  tuyển đặc cách là nhằm  khắc phục những bất cập trong quản lý, sử dụng biên chế sự nghiệp giáo dục, bảo đảm quyền lợi cho giáo viên có nhiều cống hiến. Những giáo viên được xem xét tuyển dụng đặc cách phải có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của luật Bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước và trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng.

Công văn cũng yêu cầu: Việc tuyển dụng đặc cách phải bảo đảm các quy định của Bộ Giáo dục-Đào tạo về tiêu chuẩn chức danh, khung danh mục vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập, bảo đảm công khai, minh bạch. Sau khi thực hiện tuyển dụng đặc cách, nếu vẫn còn chỉ tiêu biên chế giáo viên thì các tỉnh, thành phố thực hiện việc thi tuyển hoặc xét tuyển công khai theo quy định của luật Viên chức và văn bản hướng dẫn thi hành. Đối với các địa phương đã thực hiện tuyển dụng đặc cách và thực hiện tuyển dụng theo quy định của pháp luật về viên chức đủ số chỉ tiêu biên chế giáo viên được giao mà vẫn còn giáo viên hợp đồng lao động thì chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Hiền

8,523
Viết bình luận mới