• Hiệu quả công tác giảm nghèo ở Kon Tum
 • 08:56 07/01/2021
 • Thời gian qua, tỉnh Kon Tum đã tích cực triển khai nhiều chương trình, giải pháp giảm nghèo, đạt kết quả nhất định, góp phần thu hẹp khoảng cách về mức sống giữa các vùng, các dân tộc và nhóm dân cư; tạo cho người nghèo cơ hội tiếp cận các nguồn lực phát triển và hưởng thụ các dịch vụ xã hội cơ bản.
 • Đắk Glong tập trung giảm nghèo bền vững
 • 08:56 07/01/2021
 • Những năm qua, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Đắk Glong đã giảm nhanh. Huyện quan tâm triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ để người dân yên tâm sản xuất, thoát nghèo bền vững.
 • Đắk Song nỗ lực giảm tỷ lệ hộ nghèo
 • 08:41 02/10/2019
 • Những năm qua, công tác giảm nghèo bền vững luôn được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đắk Song (Đắk Nông) đặc biệt quan tâm thực hiện. Nhờ vậy, các chương trình xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó, giai đoạn từ 2015 - 2018, có hơn 1.199 hộ thoát nghèo.
 • Chống tái nghèo ở xã Đắk Sin
 • 08:34 02/10/2019
 • Để vươn lên thoát nghèo và làm giàu, nhiều hộ nông dân ở xã Đắk Sin (Đắk R’lấp) đã áp dụng các biện pháp canh tác hiệu quả, mang lại thu nhập ổn định.
 • H'Lan vươn lên thoát nghèo
 • 09:02 20/08/2019
 • Năm 2015, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo (Bộ Lao động-TBXH) phối hợp với Dự án Oxfam tổ chức cuộc thi sáng kiến thoát nghèo tại Hà Nội. Được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, chị H’Lan và một số chị em trong bon B’dơng xã Quảng Khê (Đắk Glong) mạnh dạn tham gia cuộc thi với đề tài “Sáng kiến giảm nghèo bền vững thông qua phát huy nỗ lực cộng đồng”.
 • Nguồn lực để giảm nghèo bền vững chưa ổn định, hạn chế
 • 10:15 23/07/2019
 • Các địa phương trong tỉnh đã tích cực huy động, lồng ghép nhiều chương trình, dự án để tập trung cho nguồn vốn giảm nghèo. Tuy nhiên, các nguồn lực này vẫn chưa ổn định, rời rạc và hạn chế so với mục tiêu giảm nghèo bền vững.
 • Tăng cường công tác truyền thông về giảm nghèo
 • 10:41 24/06/2019
 • Trong những năm qua, việc tăng cường công tác truyền thông đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện có hiệu quả các giải pháp, chính sách giảm nghèo tại các địa phương.
 • Kiến Thành nỗ lực giảm nghèo bền vững
 • 10:33 28/05/2019
 • Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nỗ lực của Nhân dân, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của xã Kiến Thành (Đắk R'lấp) giảm qua các năm theo hướng ngày càng bền vững.
 • Sắp xếp thứ tự ưu tiên để tập trung đầu tư giảm nghèo
 • 10:31 28/05/2019
 • Trong những năm qua, kinh tế - xã hội ở vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa của tỉnh đã có bước phát triển. Tuy nhiên, so với mặt bằng chung, đời sống vật chất, tinh thần của khu vực này vẫn còn khá thấp. Chính vì vậy, các địa phương trong tỉnh đã và đang tiếp tục tăng cường giải pháp thực hiện các chính sách để nâng cao đời sống của bà con.
 • Krông Nô chú trọng xây dựng sản phẩm nông nghiệp đặc trưng
 • 08:13 28/04/2019
 • Nhằm phát triển thế mạnh của từng xã cũng như nâng cao đời sống người dân trên địa bàn, huyện Krông Nô đã tiên phong trong việc thực hiện chủ trương xây dựng sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, xem đây là hướng đi mới để người dân giảm nghèo bền vững.
 • Xã Quảng Sơn chú trọng tiêu chí tổ chức sản xuất gắn với giảm nghèo
 • 08:13 28/04/2019
 • Trong những năm qua, việc củng cố, xây dựng hình thức tổ chức sản xuất gắn với công tác giảm nghèo luôn được xã Quảng Sơn (Đắk Glong) quan tâm thực hiện. Qua đó, nhiều mô hình, cách làm mới trong liên kết sản xuất, tăng thu nhập xuất hiện, góp phần giảm nghèo bền vững.
 • Krông Nô chú trọng chuyển đổi cây trồng phù hợp để giảm nghèo
 • 09:28 24/01/2019
 • Năm 2018, với sự nỗ lực của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và toàn dân, huyện Krông Nô đã có nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đặc biệt, chỉ tiêu về giảm nghèo vượt khá cao so với mục tiêu, tạo tiền đề, động lực để địa phương phát triển đồng bộ, bền vững hơn trên tất cả các lĩnh vực.
 • Trồng bí đỏ, dưa leo lấy hạt
 • 09:16 24/01/2019
 • Thời gian qua, nhiều hộ dân ở xã Trường Xuân (Đắk Song) đã liên kết với Hợp tác xã (HTX) Đắk Tân (Đắk Nia, Gia Nghĩa) trồng bí đỏ, dưa leo lấy hạt.