HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ở Gia Nghĩa: Tạo sự đồng thuận để phát triển

Cập nhật ngày: 24/04/2017 | 09:37 GMT+7

Trong những năm qua, bằng việc thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) đã từng bước phát huy được quyền làm chủ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

UBND xã Đắk Nia (Gia Nghĩa) niêm yết công khai các thủ tục hành chính, thông tin, chính sách, giúp người dân tiện theo dõi

Theo đó, việc thực hiện QCDC ở cơ sở luôn gắn với việc tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Từ đó, các tầng lớp nhân dân đã từng bước phát huy được vai trò làm chủ của mình, tích cực tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng Đảng, chính quyền. Những thông tin cần thiết, được HĐND, UBND xã, phường phối hợp với Mặt trận, các tổ chức, đoàn thể, trưởng các thôn, bon, tổ dân phố thông báo công khai trong nhân dân bằng các hình thức như niêm yết, qua hệ thống truyền thanh, các kỳ họp, họp tổ dân phố, thôn...

Những vấn đề quan trọng được đưa ra nhân dân để bàn bạc, tham gia ý kiến trước khi HĐND, UBND quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định như: kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; phương án chuyển đổi cơ cấu kinh tế; cơ cấu phát triển ngành nghề; giải quyết việc làm cho người lao động; kế hoạch sử dụng đất; dự thảo quy hoạch khu dân cư; kế hoạch huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân để xây dựng hạ tầng...

Người dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến, rồi chính quyền tổng hợp, trình HĐND để xem xét ra nghị quyết, nhất là những nghị quyết chuyên đề. Nhờ đó, khi triển khai thực hiện, các nghị quyết đã phát huy được hiệu quả tích cực.

Theo chị Thị Grum, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đắk Nia, QCDC cơ sở được thực hiện trong tất cả các hoạt động của địa phương. Riêng đối với việc vận động nhân dân đóng góp xây dựng hạ tầng, xã đều chú trọng thực hiện theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, kết hợp với thực hiện công khai, dân chủ. Việc triển khai các chương trình, chính sách đều được đưa ra họp và lấy ý kiến của bà con như các chính sách vay vốn, bình chọn gia đình, thôn bon văn hóa, xét hộ nghèo… Cũng từ thực hiện công khai và dân chủ nên những năm qua, xã đã huy động được sự tự nguyện đóng góp của người dân về ngày công và kinh phí khá lớn để làm đường, trường học, nhà văn hóa.

Qua tìm hiểu được biết, không chỉ riêng xã Đắk Nia, từ sự đồng thuận của nhân dân, các xã, phường đã huy động được nguồn lực lớn để xây dựng các công trình phục vụ lợi ích chung. Bất kỳ vấn đề gì liên quan đến quyền và lợi ích của người dân đều được chính quyền, đoàn thể đưa ra họp lấy ý kiến nên mọi người đều nhiệt tình tham gia. chẳng hạn, việc bầu trưởng thôn, bon cũng được tổ chức đúng quy trình, công khai, dân chủ nên kết quả luôn đáp ứng được sự hài lòng của người dân.

Riêng về lĩnh vực văn hóa, người dân chú trọng thực hiện nếp sống văn minh. Được tham gia đóng góp về các chỉ tiêu phấn đấu xây dựng nên khi vận động, người dân nỗ lực thực hiện, tự bảo nhau xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong tổ chức ma chay, cưới hỏi… Gia đình nào cũng hiểu rõ và phấn đấu để hàng năm được công nhận gia đình văn hóa. Đến nay, toàn thị xã đã có 9.115 hộ gia đình, 53/61 thôn, bon, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa. 86% thôn, bon, tổ dân phố xây dựng được nhà văn hóa; 100% thôn, bon xây dựng được quy ước, hương ước...

Theo Thị ủy Gia Nghĩa, việc thực hiện QCDC cơ sở có tác động tích cực tới việc xây dựng chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể trong xây dựng cộng đồng dân cư tự quản ở thôn, bon, tổ dân phố vững mạnh. Thực hiện QCDC cơ sở còn tạo ra bầu không khí dân chủ, cởi mở hơn trong xã hội. Qua đó, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy và là động lực thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn.

Bài, ảnh: Ngọc Dũng

1,957
Viết bình luận mới