HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Thực hiện Nghị quyết số 27 của HĐND thị xã Gia Nghĩa: Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị có những chuyển biến rõ nét

Cập nhật ngày: 24/06/2015 | 10:56 GMT+7

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 27/2010/NQ - HĐND của HĐND thị xã Gia Nghĩa về “Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa”, thị xã đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, tạo hình ảnh mới về một đô thị hiện đại, văn minh.

Nhiều tuyến đường ở thị xã Gia Nghĩa được xây dựng khang trang, hiện đại

Những kết quả bước đầu

Theo đánh giá, thực hiện theo tinh thần của nghị quyết, địa phương đã có nhiều giải pháp, biện pháp khá đồng bộ, nên công tác xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét. Cụ thể, nhằm xây dựng mỹ quan đô thị xanh, sạch, đẹp, cùng với việc xây dựng các tuyến đường chính, thị xã cũng chú trọng đến giao thông nông thôn.

Trong 5 năm, toàn thị xã đã đầu tư xây dựng được 34 công trình với tổng chiều dài trên 20 km và tổng vốn trên 12 tỷ đồng. Các tuyến đường cũ nội thị được sửa chữa, khơi thông cống rãnh, tạo điều kiện cho người dân lưu thông. Các cơ quan chức năng tăng cường lắp đặt các biển báo giao thông trên các tuyến đường nội thị nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Địa phương cũng thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên toàn địa bàn.

Theo đó, 31 tuyến đường phố chính và các khu vực dân cư nội thị đã được lắp hàng ngàn bộ đèn cao áp và đèn trang trí. Việc đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng đã cơ bản đáp ứng nhu cầu chiếu sáng đô thị về đêm nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và cảnh quan đô thị. Địa phương cũng đã chú trọng công tác chăm sóc cây xanh hiện có cũng như trồng cây xanh ở các tuyến đường mới nhằm tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, 33 tuyến đường phố và khu vực dân sinh thường xuyên được thu gom rác thải, góp phần làm sạch đẹp công sở, khu dân cư, nhất là các tuyến đường trọng điểm của đô thị.

Về giao tiếp, ứng xử văn minh trong cộng đồng cũng được chú trọng thực hiện. Đến nay, 8/8 xã, phường đã xây dựng đầy đủ các bản quy ước, hương ước thôn, bon, tổ dân phố. Công tác giáo dục nếp sống văn hóa, văn minh cho học sinh ở các trường học được lồng ghép trong các buổi chào cờ, sinh hoạt ngoại khóa, các tiết dạy...

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa từng bước được triển khai sâu rộng trong nhân dân, góp phần ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế. Sự lan tỏa của phong trào đã góp phần tích cực trong việc tăng cường khối đại đoàn kết giữa các dân tộc anh em; đẩy lùi và loại bỏ hủ tục mê tín, dị đoan, các tệ nạn xã hội để xây dựng lối sống lành mạnh ở các khu dân cư.

Tiếp tục khắc phục những hạn chế

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì địa phương vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục. Cụ thể như việc quán triệt nghị quyết, các quyết định về công tác xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị cho các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân còn chưa kịp thời và có lúc có nơi còn mang tính hình thức. Một số cấp ủy, chính quyền địa phương còn lúng túng, thụ động nên quá trình triển khai thiếu tính cương quyết, dẫn đến tình trạng vẫn còn vi phạm về trật tự xây dựng, trật tự cảnh quan. Một số cơ quan chuyên môn liên quan chưa làm hết trách nhiệm và chưa phối hợp với nhau trong quá trình thực hiện, thậm chí, một số UBND các xã, phường còn buông lỏng quản lý. Một số cán bộ trực tiếp giải quyết công việc còn nể nang, né tránh và có biểu hiện tiêu cực.

Việc thực hiện một số chỉ tiêu quan trọng về mặt cảnh quan đô thị đề ra trong nghị quyết vẫn còn chậm như: Đầu tư các công trình văn hóa, thể dục thể thao, các khu tái định cư, cây xanh cảnh quan, hạ tầng đô thị. Đặc biệt, chỉ tiêu về 100% cơ quan, đơn vị, hộ gia đình thực hiện các quy định về đảm bảo vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan đô thị, thực hiện các quy định về quản lý trật tự đô thị vẫn chưa thực hiện được. Việc xây dựng ý thức về nếp sống văn hóa, văn minh cho từng người dân đô thị vẫn còn nhiều hạn chế.

Theo bà Đặng Thị Hồng Liên, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin thị xã, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị thì thời gian tới, địa phương sẽ từng bước khắc phục những hạn chế hiện tại. Cùng với việc tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền cho tất cả các tầng lớp nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện nghị quyết để cộng đồng trách nhiệm.

Thị xã sẽ có kế hoạch xây dựng điểm xã, phường văn minh đô thị, từ đó nhân rộng ra toàn địa bàn. Các xã, phường làm điểm sẽ được quan tâm về cơ sở vật chất, hỗ trợ chuyên môn để từng bước thực hiện các tiêu chí một cách cụ thể. Ngoài ra, các cơ quan liên quan cũng phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm việc thực hiện các nội dung của nghị quyết, nhất là vi phạm trật tự cảnh quan đô thị, lấn chiếm lòng, lề đường, giữ gìn vệ sinh môi trường chung…

Bài, ảnh: Nguyễn Hiền

2,609
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?