HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Thị ủy Gia Nghĩa quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 – 2020

Cập nhật ngày: 01/10/2015 | 10:02 GMT+7

Ngày 30/9, thị xã Gia Nghĩa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Gia Nghĩa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 cho toàn thể cán bộ chủ chốt.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Gia Nghĩa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020; kế hoạch học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết tại địa phương.

Về kế hoạch học tập nghị quyết, đối với các xã, phường, các chi, Đảng ủy khối cơ quan, trường học, lực lượng vũ trang trực thuộc Thị ủy sẽ hoàn thành học tập trong tháng 10. Trên cơ sở đó, Đảng ủy các xã, phường nhanh chóng chỉ đạo các chi bộ cơ sở căn cứ vào tài liệu Nghị quyết của Đảng bộ thị xã lần thứ XI sớm tiến hành tuyên truyền, phổ biến đến nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được quán triệt Kế hoạch số 68 ngày 9/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thực hiện Chỉ thị số 47, ngày 26/5/2015 của Ban Bí thư về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy.

Việc học tập nghị quyết lần này nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân về những thành tựu đã đạt được, đồng thời thể hiện ý chí, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XI. Qua đó, tổ chức xây dựng chương trình hành động phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị, đưa việc thực hiện nghị quyết thành phong trào thi đua sâu rộng trong toàn Đảng bộ thị xã.

Hồng Hoa

2,171
Viết bình luận mới