Tăng cường tuyên truyền về quản lý, bảo vệ rừng

Cập nhật ngày: 14/05/2019 | 09:27 GMT+7

Trong quý I/2019, Hạt Kiểm lâm thị xã Gia Nghĩa thường xuyên tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong người dân như thông báo các văn bản tại trụ sở UBND các xã, phường, hội trường thôn, bon, các điểm chốt, trạm bảo vệ rừng và các điểm đông dân cư.

Cán bộ Hạt kiểm lâm thị xã Gia Nghĩa phát thông báo cho lực lượng chốt tại các trạm bảo vệ rừng để tuyên truyền cho người dân

Ngoài ra, hệ thống đài truyền thanh cấp xã cũng tổ chức 19 lần tuyên truyền pháp luật bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Các hộ dân sống gần rừng cũng được tổ chức ký cam kết quản lý, bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng, phòng chống cháy nổ.

Hạt Kiểm lâm thị xã còn tăng cường tuyên truyền quán triệt Nghị quyết số 44/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về ban hành quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm chủ rừng, các cơ quan nhà nước, tổ chức cá nhân có trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh trong đội ngũ cán bộ, công chức của đơn vị.

Thanh Nga

2,121
Viết bình luận mới