HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Hình thành nét đẹp văn hóa trong cộng đồng

Cập nhật ngày: 15/08/2018 | 10:21 GMT+7

Bằng việc quan tâm và lồng ghép Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thị xã Gia Nghĩa đã từng bước hình thành nét đẹp văn hóa trong cộng đồng.

Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Giấy khen cho các cơ quan, đơn vị, địa phương của thị xã thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Theo đó, trong giai đoạn 2015-2017, với việc tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, người dân thị xã ngày càng nâng cao nhận thức, đồng thuận cao, góp phần hoàn thành nhiều chỉ tiêu kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng và thực hiện tốt các phong trào. Từ phong trào, người dân nâng cao ý thức tự quản, gắn kết cộng đồng, tăng cường tình làng nghĩa xóm, chống các biểu hiện tiêu cực.

Đặc biệt, thông qua thực hiện phong trào, việc xây dựng gia đình văn hóa ngày càng tăng về số lượng và nâng cao chất lượng. Năm 2015, thị xã có 8.523/10.179 gia đình đạt chuẩn văn hóa, chiếm gần 84%, đến năm 2017, có 9.823/10.839 gia đình đạt chuẩn văn hóa, chiếm gần 91%.

Phong trào xây dựng thôn, bon, tổ dân phố văn hóa đã tạo lập môi trường văn hóa lành mạnh ở cơ sở, với nhiều hoạt động thiết thực đã được triển khai có hiệu quả. Cụ thể như bê tông hóa đường giao thông nông thôn, nội đồng, xây dựng các thiết chế văn hóa tại các khu dân cư… góp phần đem lại môi trường xanh - sạch - đẹp, hình thành nét đẹp văn hóa trong đời sống cộng đồng. Trong 3 năm qua, thị xã có 21 thôn, bon, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu.

Theo bà Nguyễn Thị Lưu, Phó Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” luôn được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, duy trì và phát triển. Các địa phương, cơ quan, đơn vị đã triển khai kịp thời, linh động, sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương. Thời gian tới, thị xã tập trung nhân rộng các mô hình gia đình, tổ dân phố, thôn, bon văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và phường đạt chuẩn văn minh đô thị, gương người tốt, việc tốt, các câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình để phong trào phát triển mạnh mẽ hơn.

Phan Đinh

2,673
Viết bình luận mới