Gia Nghĩa nỗ lực đủ điều kiện xét lên thành phố

Cập nhật ngày: 21/08/2019 | 09:35 GMT+7

Thị xã Gia Nghĩa là tỉnh lỵ của Đắk Nông, được thành lập từ năm 2005. Năm 2015 – mười năm sau thị xã Gia Nghĩa được công nhận đô thị loại III.

Hiện nay thị xã Gia Nghĩa có 8 đơn vị hành chính gồm 5 phường: Nghĩa Thành, Nghĩa Trung, Nghĩa Đức, Nghĩa Phú, Nghĩa Tân và 3 xã: Đắk Nia, Đắk R'moan, Quảng Thành. Theo kế hoạch đề ra, thị xã phấn đấu phát triển lên thành phố trước năm 2020.

Để đủ điều kiện thành lập thành phố, thị xã Gia Nghĩa cần phải hoàn thành 11 tiêu chí. Đến nay, Gia Nghĩa đã đạt tiêu chuẩn thành lập thành phố trực thuộc đối với 10/11 tiêu chí sau: Quy mô dân số; diện tích tự nhiên; số đơn vị hành chính cấp xã; công nhận đô thị loại III; cân đối thu chi ngân sách; thu nhập bình quân đầu người so với cả nước; mức tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm gần nhất; tỷ lệ hộ nghèo trung bình 3 năm gần nhất; tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp nội thị.

So với các tiêu chuẩn thành lập thành phố trực thuộc tỉnh thì thị xã Gia Nghĩa hiện nay vẫn còn thiếu 1 tiêu chí theo quy định hiện hành, đó là tỷ lệ số phường/số đơn vị hành chính cấp xã. Theo quy định, phải có 65% số phường trở lên mới được trở thành thành phố nhưng hiện nay thị xã mới đạt 62,5%. Thị xã Gia Nghĩa hiện có 8 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 5 phường, 3 xã. Như vậy, thị xã chưa đủ số đơn vị hành chính cấp phường, đồng nghĩa với việc muốn lên thành phố, thị xã cần nâng cấp 1 xã lên phường.  

Để đạt tiêu chí tỷ lệ số phường/số đơn vị hành chính cấp xã, thị xã Gia Nghĩa đang thực hiện kế hoạch thành lập thêm phường Quảng Thành trên cơ sở xã Quảng Thành hiện nay. Những năm qua, thị xã đã ban hành nghị quyết đưa xã Quảng Thành lên phường và quyết tâm hoàn thành tiêu chí này trong năm 2019 này để sớm đưa thị xã trở thành thành phố trực thuộc tỉnh. Qua đánh giá thực trạng các tiêu chuẩn để thành lập phường cho thấy, hiện tại xã Quảng Thành còn tới 6 tiêu chí chưa đạt gồm: Cân đối thu chi ngân sách, tỷ lệ hộ nghèo trung bình 3 năm gần nhất, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp, số lượng chợ hoặc siêu thị, tỷ lệ cấp điện sinh hoạt và tiêu chí đường phố được thắp sáng.

Để bảo đảm mục tiêu đề ra, thị xã Gia Nghĩa đã tích cực triển khai nhiều giải pháp phấn đấu hoàn thành theo phương châm không nóng vội, chủ quan mà phải bảo đảm yêu cầu chất lượng. Thời gian qua, thị xã đã tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống điện, đường, trường, vệ sinh môi trường giải quyết việc làm để đạt tỷ lệ lao động phi nông nghiệp… Trong đó, tiêu chí cân đối thu chi ngân sách của xã được đánh giá là rất khó thực hiện. Tuy nhiên, thời gian qua nhờ địa phương tập trung các nguồn lực để phấn đấu hoàn thành tiêu chí này trong năm nay.

Đồng thời với việc nâng cấp Quảng Thành từ xã lên phường, thị xã Gia Nghĩa còn phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế, xã hội năm 2019 như cải cách hành chính, thu hút nguồn vốn đầu tư phát triển công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Cũng trong năm 2019, thị xã phấn đấu thu ngân sách đạt gần 1.000 tỷ đồng; triển khai xây dựng 5 khu dân cư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách tại 5 phường; hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới đối với 2 xã Quảng Thành và Đắk R’moan...Bên cạnh đó, để Gia Nghĩa đủ điều kiện, xứng đáng là thành phố trung tâm trực thuộc tỉnh, là trung tâm chính trị, văn hóa của tỉnh thì đòi hỏi sự chung tay góp sức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc thị xã trong việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và chỉnh trang đô thị theo hướng xanh - sạch - văn minh.

Vũ Hà

3,987
Viết bình luận mới