Gia Nghĩa chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

Cập nhật ngày: 08/03/2016 | 09:38 GMT+7

Trong những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được các địa phương ở thị xã Gia Nghĩa tích cực triển khai thực hiện dưới nhiều hình thức. Vì vậy, đến nay, thị xã có 5/8 xã, phường đạt chuẩn văn hóa.

Nhận thức của người dân trong thực hiện nếp sống văn hóa ngày càng được nâng cao

Năm 2013, phường Nghĩa Thành được công nhận danh hiệu phường văn hóa và đây là niềm vui, niềm vinh dự của người dân trên địa bàn.

Theo ông Vũ Hữu Nghị, Chủ tịch UBND phường Nghĩa Thành thì xây dựng thành công danh hiệu phường văn hóa đã khó, việc giữ vững danh hiệu lại càng khó hơn. Do đó, địa phương xác định phải giúp người dân phát triển kinh tế mới có thể nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa. Bởi vậy, phường luôn theo dõi, rà soát nắm bắt nhu cầu của từng gia đình, hướng dẫn cách làm ăn, tạo điều kiện về vốn, chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất… Từ đó, người dân ý thức được việc tự thân vươn lên xóa đói giảm nghèo, từng bước xây dựng gia đình có kinh tế phát triển. Riêng các tổ chức đoàn thể cũng vào cuộc với các phong trào thi đua như: Sản xuất kinh doanh giỏi, 5 không 3 sạch, phụ nữ tiết kiệm, xây dựng gia đình văn hóa, gương mẫu…

Ý thức được sức mạnh và sự tác động của văn hóa đến xây dựng cuộc sống gia đình, sự phát triển của xã hội, nên người dân phường Nghĩa Thành đã tự nguyện tham gia các phong trào do địa phương phát động. Nổi bật và dễ nhận thấy nhất là xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Không chỉ chăm lo trong phạm vi hẹp của gia đình, mà các hộ dân còn ý thức cùng địa phương xây dựng những tuyến đường đẹp, làm cho cảnh quan ở đây có sự thay đổi rõ rệt. Hiện toàn phường có 9/10 tổ dân phố, 1.500 hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa.

Chị Nguyễn Thị Tĩnh, cán bộ phụ trách văn hóa phường Nghĩa Thành cho biết: “So với trước đây, việc tuyên truyền, vận động của địa phương nhẹ nhàng hơn, vì nhận thức của người dân đã thay đổi. Các phong trào, hoạt động do địa phương phát động đều được người dân tham gia rất tích cực. Từ đó, chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trên địa bàn ngày càng được nâng lên, tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu văn hóa năm sau cao hơn năm trước”.

Việc tổ chức lễ hội, tạo sân chơi lành mạnh cho người dân luôn được thị xã chú trọng

Tương tự, phường Nghĩa Đức cũng đã nỗ lực thực hiện kế hoạch xây dựng danh hiệu văn hóa và khắc phục kịp thời những hạn chế...

Theo ông Võ Hoàng Sơn, Bí thư Đảng ủy phường Nghĩa Đức thì xây dựng ý thức cho người dân về xây dựng nếp sống văn hóa khu dân cư là một quá trình dài. Với quyết tâm “mưa dầm thấm lâu”, địa phương đã chỉ đạo tuyên truyền dưới nhiều hình thức như ra quân xây dựng cảnh quan môi trường, phát động cuộc thi gia đình gương mẫu có cảnh quan xanh - sạch- đẹp… Vì vậy,  người dân dần thay đổi cách nghĩ, cách làm, chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt mọi phong trào, xuất hiện ngày càng nhiều gia đình gương mẫu.

Đặc biệt, phường luôn phát huy vai trò của các tổ dân phố, qua các cuộc họp dân, các tổ dân phố đều chủ động lấy ý kiến của bà con trong việc hoàn thành các nội dung, phần việc cụ thể. Để tạo chất xúc tác, thể hiện sự quan tâm của địa phương đến phong trào, từng đơn vị cũng chú trọng củng cố, xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, tạo nên nhiều điểm sinh hoạt văn nghệ, thể dục thể thao cho người dân.

Để phong trào ngày càng lan tỏa và phát triển bền vững, thị xã đang tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện tốt phong trào xây dựng nếp sống văn hóa. Trong năm 2016, thị xã tập trung rà soát, đánh giá chất lượng phong trào một cách chính xác, trung thực, khách quan để mỗi danh hiệu được công nhận là danh hiệu thật, tránh chung chung, hình thức.

Bài, ảnh: Mỹ Hằng

1,969
Viết bình luận mới