Gia Nghĩa chú trọng cải cách hành chính, góp phần minh bạch trong quản lý nhà nước

Cập nhật ngày: 18/02/2019 | 09:58 GMT+7

Cùng với cả tỉnh, những năm qua, UBND thị xã Gia Nghĩa chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), góp phần thúc đẩy công tác quản lý của nhà nước ngày càng công khai, minh bạch, đạt hiệu quả cao hơn.

Đơn giản, đúng luật, đúng hẹn

Thời gian qua, thị xã đã nỗ lực đơn giản hóa các thủ tục hành chính, góp phần tạo thuận lợi tối đa cho các tổ chức, người dân. Thị xã đã ban hành nhiều văn bản về đẩy mạnh CCHC nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, đơn giản, công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

Người dân tìm hiểu về thủ tục hành chính được niêm yết tại bộ phận một cửa của UBND thị xã

Các phòng, ban, đơn vị tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp để đề nghị sửa đổi, bổ sung. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính. Trên Trang thông tin điện tử thị xã công khai tất cả các quy trình, thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết, biểu mẫu liên quan đến thủ tục hành chính.

Đáng chú ý, cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” được thực hiện nghiêm túc và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008. Chính quyền địa phương cam kết giải quyết thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, hộ gia đình đơn giản, thuận lợi, đúng luật, đúng thời hạn. Vì vậy, năm 2018, UBND thị xã tiếp nhận 3.587 hồ sơ và đã giải quyết 3.202 hồ sơ; trong đó, giải quyết đúng hạn 3.121 hồ sơ và chỉ quá hạn 81 hồ sơ. Tại UBND các xã, phường tiếp nhận 14.928 hồ sơ; trong đó, giải quyết đúng hạn 14.793 hồ sơ và chỉ quá hạn 18 hồ sơ...

Đến nay, thị xã đã cắt giảm được trên 20% thời gian giải quyết  thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thị xã và tại UBND các xã, phường. Thị xã yêu cầu các đơn vị thông báo xin lỗi bằng văn bản đối với các tổ chức, cá nhân khi giải quyết hồ sơ trễ hẹn. Trên cơ sở thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh công bố, UBND thị xã đã mở rộng thêm 27 quy trình giải quyết thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực tài chính, tư pháp, y tế, kinh tế và điều chỉnh 7 quy trình bắt buộc của hệ thống quản lý chất lượng, nâng tổng số các thủ tục hành chính được chuẩn hóa theo TCVN ISO 9001:2008 lên đến 71.

Cải cách hành chính đã giúp người dân thuận lợi khi làm các thủ tục về đất đai, kinh tế…

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý

Xác định rõ CCHC là động lực cho thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, năm 2019, UBND thị xã tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình CCHC giai đoạn 2016-2020. Cùng với cụ thể hóa các giải pháp thực hiện phù hợp với thực tiễn của địa phương, tập trung vào đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân, thị xã cũng tăng cường xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ thông tin rộng rãi trong hoạt động của các cơ quan nhà nước gắn với việc đổi mới phương thức điều hành của hệ thống hành chính, tạo sự công khai, minh bạch trong công tác quản lý nhà nước là giải pháp được thị xã tiếp tục đẩy mạnh thực hiện.

 

Ông Trần Đình Ninh, Chủ tịch UBND thị xã cho biết:

Năm 2019 và những năm tiếp theo, UBND thị xã tiếp tục đẩy mạnh CCHC, thực hiện quyết liệt từ tất cả các phòng, ban đến các xã, phường, với những kế hoạch cụ thể để đạt được kết quả cuối cùng. Hàng tháng, UBND thị xã tổ chức thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân để tạo lòng tin của người dân đối với chính quyền.

 

UBND thị xã cũng tiếp tục nâng cao chất lượng, khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản, văn bản không phù hợp, không khả thi, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ, đẩy mạnh hoàn thiện mô hình “một cửa” trong việc tiếp nhận và xử lý công vụ cho người dân. Song song với các giải pháp, thị xã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển. Địa phương nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội, đồng thời tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, nhất là trong các lĩnh vực tổ chức bộ máy, quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, quản lý vốn, tài sản của Nhà nước.

Bài, ảnh: Thanh Nga

2,898
Viết bình luận mới