HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Chú trọng xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên

Cập nhật ngày: 26/08/2015 | 10:28 GMT+7

Để góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, những năm qua, thị xã Gia Nghĩa thường xuyên quan tâm, chú trọng xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ (DQTV), dự bị động viên (DBĐV), đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Theo đó, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã tham mưu UBND thị xã chỉ đạo triển khai thực hiện luật DQTV cũng như tổ chức bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng theo phân cấp. Với phương châm tổ chức xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, rộng khắp, coi trọng chất lượng chính trị, đến nay, thị xã đã xây dựng được 70 cơ sở DQTV, trong đó có 8 cơ sở xã, phường và 62 đầu mối tự vệ ở các cơ quan, ban ngành của tỉnh và thị xã (đạt tỷ lệ 2,57%).

Tỷ lệ đảng viên là DQTV chiếm 28,7%, đoàn viên chiếm 54,7%. Thị xã đã có 8/8 xã, phường thành lập được chi bộ quân sự, trong đó có 2 chi bộ có cấp ủy. Hàng năm, tất cả các xã, phường đều tổ chức tốt việc đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi DQTV, qua đó xác định tỷ lệ phát triển lực lượng, bảo đảm phù hợp với tình hình an ninh chính trị và khả năng kinh tế của địa phương.

Thị xã còn kết hợp chặt chẽ giữa việc rà soát tinh giảm quân số với việc đăng ký, quản lý số lượng, chất lượng cán bộ, chiến sĩ DQTV đã hoàn thành nghĩa vụ để sẵn sàng bổ sung lực lượng cho quân đội khi có tình huống, nên tỷ lệ luân phiên hàng năm luôn đạt từ 20-25%.

Việc tuyển chọn kết nạp công dân vào lực lượng DQTV được thực hiện theo nguyên tắc cấp ủy lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự làm tham mưu và theo phương châm “dân bầu, dân cử, dân chăm lo”, bảo đảm tính dân chủ, công khai, công bằng ở cơ sở.

Hàng năm, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã đều tham mưu, chỉ đạo chặt chẽ công tác tập huấn cho đội ngũ cán bộ cũng như tổ chức huấn luyện, diễn tập, thực hiện công tác dân vận cho lực lượng DQTV. Qua huấn luyện, lực lượng DQTV nêu cao tinh thần trách nhiệm, trực sẵn sàng chiến đấu trong các ngày lễ, tết và kiểm tra, kiểm soát địa bàn trong các ngày cao điểm.

Lực lượng DQTV còn phối hợp với các lực lượng kiểm lâm, công an để cùng nhau giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ rừng. Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường quản lý, sử dụng vũ khí đúng theo quy định cũng như thực hiện chi trả phụ cấp, hỗ trợ ngày công cho DQTV khi huấn luyện.

Đối với lực lượng DBĐV, đến nay, thị xã đã hoàn thành kế hoạch tổng điều tra quân số, phương tiện kỹ thuật, sẵn sàng báo động kiểm tra theo yêu cầu của cấp trên và thành lập được 3 tiểu đoàn. Công tác tham mưu đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp đội ngũ sĩ quan dự bị vào các đơn vị cũng được chú trọng.

Ban Chỉ huy Quân sự thị xã luôn chấp hành nghiêm việc soát xét, đề nghị bổ nhiệm, thăng quân hàm, nâng lương, miễn nhiệm, giải ngạch. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được thực hiện theo đúng quy trình và đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Cùng với việc sẵn sàng huy động phương tiện kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ quốc phòng thì công tác huấn luyện hàng năm luôn bảo đảm quân số, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Hiện nay, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã đã chỉ đạo xây dựng hoàn chỉnh hệ thống các văn kiện huy động, tiếp nhận, bàn giao lực lượng DBĐV, kế hoạch động viên 1 đại đội bộ binh làm nhiệm vụ khẩn cấp khi có tình huống xảy ra.

Hoàng Hoài

2,261
Viết bình luận mới