HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Bảo đảm nhu cầu nước sạch và môi trường

Cập nhật ngày: 09/10/2019 | 09:10 GMT+7

Hiện nay, công suất cấp nước của Công ty Cổ phần cấp nước và phát triển đô thị Đắk Nông khoảng 12.000m3/ngày đêm, đáp ứng nhu cầu nước sạch của người dân trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa.

Ngoài ra, Tiểu dự án phát triển hạ tầng đô thị Gia Nghĩa do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ đã xây dựng hệ thống thoát nước, xử lý nước thải cơ bản hoàn thành bảo đảm việc thu gom, xử lý nước thải cho khu trung tâm và các khu dân cư, khu đô thị mới.

Thị xã đầu tư bãi chôn lấp rác thải rắn theo tiêu chuẩn, xây dựng nghĩa trang thị xã giai đoạn 1 tại xã Đắk Nia với diện tích 15 ha, góp phần giữ gìn môi trường của đô thị.

Thanh Nga

1,619
Viết bình luận mới