• Đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn thực phẩm
 • 08:30 14/10/2020
 • Từ đầu năm đến nay, thành phố Gia Nghĩa thường xuyên tuyên truyền về an toàn thực phẩm bằng nhiều hình thức, trong đó treo 56 băng rôn, tuyên truyền 158 lần trên sóng truyền thanh thành phố, xã, phường.
 • Phát huy các giá trị văn hóa dân tộc để phát triển du lịch
 • 09:59 16/09/2020
 • Các dân tộc bản địa của thành phố Gia Nghĩa (Đắk Nông) có nhiều nét văn hóa độc đáo, có giá trị. Những năm qua, thành phố Gia Nghĩa luôn chú trọng bảo tồn, phát huy các bản sắc văn hóa của dân tộc, góp phần phát triển du lịch trên địa bàn.
 • Mỗi năm thu hút bình quân hơn 100.000 lượt khách du lịch
 • 09:54 16/09/2020
 • Theo thống kê, trong 5 năm qua, trung bình mỗi năm thành phố Gia Nghĩa có trên 100.000 lượt khách đến tham quan, lưu trú, du lịch. Trong đó, mỗi năm có gần 1.000 lượt khách quốc tế. Doanh thu phục vụ lưu trú, du lịch, tham quan ở Gia Nghĩa đạt hơn 20 tỷ đồng/năm.
 • Gia Nghĩa nỗ lực khẳng định vị thế "đô thị hạt nhân"
 • 10:10 01/09/2020
 • Sau 15 năm thành lập tỉnh, thị trấn Gia Nghĩa phát triển thành thị xã và đầu năm nay trở thành thành phố. Thành phố trẻ Gia Nghĩa đang ngày càng phát triển và khẳng định vị thế của một "đô thị hạt nhân", trung tâm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Nông.
 • Gia Nghĩa nâng cao chất lượng phát triển đảng viên
 • 08:07 06/08/2020
 • Trong nhiệm kỳ vừa qua, Thành ủy Gia Nghĩa (Đắk Nông) xác định phát triển đảng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên nhằm bổ sung đội ngũ đảng viên có chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thành ủy đã chú trọng phát triển đảng viên theo hướng nâng cao chất lượng.
 • Nông thôn mới mang lại nhiều dấu ấn quan trọng
 • 09:19 08/07/2020
 • Thành phố Gia Nghĩa đã hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM). Thực tế cho thấy, việc xây dựng NTM đã mang lại nhiều dấu ấn quan trọng, nhất là góp phần thay đổi hình thức tổ chức sản xuất và nâng cao đời sống của người dân.
 • Đắk R'moan hoàn thành mục tiêu NTM bằng nội lực
 • 09:19 08/07/2020
 • Xã Đắk R’moan (Gia Nghĩa) vừa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đây là kết quả nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự đồng thuận của người dân sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tại địa phương.
 • Tăng cường các giải pháp thu ngân sách và giải ngân nguồn vốn đầu tư
 • 09:22 09/06/2020
 • Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nên trong quý I năm nay, thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa (Đắk Nông) đạt thấp so với chỉ tiêu được giao. Trước tình hình đó, thành phố đã và đang đưa ra các giải pháp để tăng thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển năm 2020.
 • Gia Nghĩa với nhiệm vụ bảo vệ, phát triển rừng
 • 08:16 13/05/2020
 • Qua 3 năm triển khai thực hiện Chương trình số 20-CTr/ThU, ngày 25/4/2017 của Thành ủy Gia Nghĩa về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 6/5/2013 của Tỉnh ủy về ngăn chặn phá rừng, phát triển rừng bền vững giai đoạn 2016-2020 (gọi tắt là Chương trình số 20), diện tích rừng ở Gia Nghĩa đã được tăng cường bảo vệ.
 • Kiên quyết ngăn chặn tình trạng san lấp mặt bằng trái phép
 • 08:11 13/05/2020
 • Thời gian qua, tình trạng san lấp mặt bằng trái phép ở Gia Nghĩa diễn ra rất phức tạp, nhưng việc ngăn chặn, xử lý còn gặp nhiều khó khăn. Trước thực tế này, thành phố Gia Nghĩa (Đắk Nông) đang triển khai nhiều biện pháp để đưa việc san lấp mặt bằng, xây dựng đi vào quy củ...
 • Xác định “5 trọng tâm” và “3 đột phá” để phát triển thành phố
 • 09:12 10/03/2020
 • Thành ủy Gia Nghĩa (Đắk Nông) đã xác định “5 trọng tâm” và “3 đột phá” về mục tiêu, phương hướng phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội trong thời gian tới. Các mục tiêu này sẽ được Thành ủy Gia Nghĩa đưa vào nội dung văn kiện chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố Gia Nghĩa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 • Nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới
 • 09:23 13/02/2020
 • Giai đoạn 2010-2019, trên địa bàn Gia Nghĩa (Đắk Nông) có 3 xã gồm Đắk Nia, Đắk R’moan và Quảng Thành triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc xây dựng NTM.
 • Hướng đến tạo "điểm nhấn" cho phát triển du lịch
 • 09:22 13/02/2020
 • Thành phố Gia Nghĩa đang triển khai nhiều chương trình, đề án để đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn. Trong đó, thành phố hướng tới mục tiêu chung là tạo ra các "điểm nhấn" cho ngành du lịch của địa phương.
 • Gia Nghĩa tự tin bước vào năm mới
 • 09:24 10/12/2019
 • Năm 2019 mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với nỗ lực phấn đấu, đoàn kết của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân, thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) đã đạt nhiều kết quả khả quan. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Gia Nghĩa cơ bản đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.