HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu văn hóa – xã hội nhiệm kỳ 2010-2015

Cập nhật ngày: 20/12/2015 | 11:07 GMT+7

1. Về dân số: Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1,3%/1,3%, tỷ lệ tăng dân số bình quân hàng năm là 2,52%/5,49%; dân số trung bình của tỉnh là 578/670 nghìn người. Đạt chỉ tiêu đại hội.

2. Về lao động, việc làm và đào tạo nghề: Đào tạo nghề cho 24.020/24.000 người; giải quyết việc làm cho 88.620/88.500 lao động. Đạt chỉ tiêu đại hội.

3. Tỷ lệ hộ nghèo: tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm là 3,1%/3% trên tổng số hộ nghèo toàn tỉnh. Đạt chỉ tiêu đại hội.

4.Về y tế: Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi là 21%/20%; 97%/90% dân số dùng nước hợp vệ sinh; có 15,1/20 giường bệnh và 7,3/6,2 bác sỹ/1 vạn dân. Cơ bản đạt chỉ tiêu đại hội.

5. Về giáo dục: 100%/100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ dưới 5 tuổi; mỗi năm có 7/7 trường đạt chuẩn quốc gia. Đạt chỉ tiêu đại hội.

6. Về văn hóa: 75%/85% gia đình; 60%/65% thôn, buôn; 85%/95% cơ quan, đơn vị và 16%/20% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn văn hóa. Không đạt chỉ tiêu đại hội.

 

1,173
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Bắt đầu vào năm học mới, nhiều phụ huynh lại băn khoăn về các khoản thu, chi ở các trường học. Bạn có thắc mắc, hay quan tâm đến các khoản thu thêm ở các trường học hiện nay hay không?