Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy: Công tác giảm nghèo chuyển biến tích cực

Cập nhật ngày: 31/10/2018 | 10:51 GMT+7

Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 27/7/2016 của Tỉnh ủy về công tác giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 – 2020, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực; tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành và ý thức tự vươn lên thoát nghèo của người dân đã được nâng lên.

Thi công tuyến đường vào khu sản xuất tại bon Bu Nơr, xã Quảng Tâm (Tuy Đức) theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm. Ảnh: A Trư

Để Nghị quyết 04-NQ/TU đi vào cuộc sống, các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội đã nghiêm túc quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên và quần chúng nhân dân về các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ của Nghị quyết. Từ đó, các cấp ủy, chính quyền đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để thực hiện.

Các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời tích cực tuyên truyền những mô hình về giảm nghèo, vận động nhân dân tham gia giảm nghèo, khuyến khích làm giàu chính đáng.

Làm đường giao thông tại Tổ dân phố 4, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa

Trong giai đoạn 2016-2018, tổng kinh phí bố trí để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn toàn tỉnh là hơn 248 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn đầu tư phát triển trên 185 tỷ đồng; vốn sự nghiệp hơn 63 tỷ đồng. Ngoài ra, dư nợ từ nguồn vốn vay ưu đãi tín dụng cho hộ nghèo trong giai đoạn này là gần 702 tỷ đồng. Từ nguồn lực trên, tỉnh đã đầu tư vào nhiều dự án, chương trình giảm nghèo như: Hỗ trợ dạy nghề gắn với việc làm, hỗ trợ vay vốn tín dụng cho người nghèo, hỗ trợ xây dựng và nhân rộng mô hình giảm nghèo, hỗ trợ về giáo dục và đào tạo, y tế, nhà ở cho hộ nghèo, dự án hỗ trợ cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135…

Đơn cử, từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 469 căn nhà cho hộ nghèo, với tổng kinh phí thực hiện trên 14 tỷ đồng. Ngoài ra, từ nguồn vận động, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân đã xây dựng mới 18 căn nhà tình thương cho hộ nghèo, với tổng kinh phí thực hiện hơn 810 triệu đồng. Còn dự án hỗ trợ cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135, trong 2 năm qua, với tổng số kinh phí được giao gần 79 tỷ đồng đã đầu tư được 61 công trình giao thông, 35 công trình trường học, 7 công trình nước sinh hoạt tập trung, 92 công trình nhà sinh hoạt cộng đồng. Bên cạnh đó, chương trình hỗ trợ vay vốn tín dụng cho người nghèo được Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã triển khai cung cấp tín dụng ưu đãi cho 16.994 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, với số tiền trên 556 tỷ đồng. Đến nay, tổng dư nợ cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo là 941 tỷ triệu đồng.  

Từ các chương trình, dự án giảm nghèo được tỉnh triển khai, đến nay, việc thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo năm 2016-2018 đã có nhiều khả quan. Theo kết quả rà soát hộ nghèo cuối năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo chung của tỉnh là 16,57%, giảm 2,63% so cuối năm 2016. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số là 34,58%,  giảm 5,86% so với năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ là 44,45%, giảm 9,34% so với năm 2016.

Mô hình sản xuất lúa LH12 đã giúp người dân xã Trúc Sơn, huyện Chư Jút nâng cao chất lượng lúa thương phẩm, tăng thu nhập

Có được kết quả trên là nhờ các cấp, ngành đã nhận thức rõ hơn về mục đích, ý nghĩa của công tác giảm nghèo bền vững trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, việc huy động các nguồn lực từ ngân sách nhà nước, từ vận động xã hội hóa và việc lồng ghép từ các chương trình, dự án khác cho công tác giảm nghèo bền vững đã từng bước được thực hiện đồng bộ trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, trong quá trình triển khai Nghị quyết vẫn còn một số hạn chế. Cụ thể, một số cấp ủy, chính quyền địa phương cơ sở và không ít người dân chưa nhận thức đúng và đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác giảm nghèo, dẫn đến người nghèo, địa phương nghèo vẫn còn tình trạng ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa chủ động vươn lên thoát nghèo. Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành và cơ quan quản lý chưa chặt chẽ nên hiệu quả giảm nghèo chưa cao. Công tác điều tra, rà soát hộ nghèo tại một số địa phương còn bất cập… Do đó, trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, ban, ngành, địa phương đã xây dựng phương án, kế hoạch, chú trọng hơn nữa việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, cụ thể để thực hiện hiệu quả các chính sách về công tác giảm nghèo của tỉnh.

Bài, ảnh: Văn Tâm

6,449
Viết bình luận mới