• Đắk Glong chú trọng giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số
 • 09:54 27/03/2019
 • Những năm qua, công tác giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) luôn được huyện Đắk Glong (Đắk Nông) đặc biệt chú trọng. Nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước đã được huyện lồng ghép, thực hiện có hiệu quả, giúp đồng bào thoát nghèo và tạo động lực cho sự phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
 • Tạo sinh kế từ trồng dâu, nuôi tằm ở thôn Phú Hòa
 • 09:51 19/09/2018
 • Được hưởng lợi từ Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên, nhiều người dân nghèo ở thôn Phú Hòa, xã Quảng Phú (Krông Nô) đã chọn được hướng làm ăn mang lại hiệu quả kinh tế từ trồng dâu nuôi tằm.
 • Đắk R’lấp: Nhiều hộ thoát nghèo nhờ nguồn vốn vay ưu đãi
 • 10:32 30/08/2018
 • Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) để đầu tư vào phát triển sản xuất, nhiều hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Đắk R’lấp đã có điều kiện vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ổn định.
 • Phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với công tác xóa đói, giảm nghèo
 • 10:42 24/07/2018
 • Theo đánh giá của Tỉnh ủy, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 5/8/2008 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương khóa X (Nghị quyết 26) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, chất lượng đời sống dân cư khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh đã có những bước chuyển biến rõ nét. Khu vực nông thôn được tập trung nhiều nguồn lực để phát triển toàn diện, góp phần to lớn vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.
 • Vốn lãi suất ưu đãi đồng hành cùng hộ nghèo
 • 10:38 24/07/2018
 • Thông qua nguồn vốn ưu đãi từ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) tỉnh, thời gian qua, nhiều hộ nghèo trên địa bàn tỉnh có cơ hội vay vốn phát triển sản xuất, từ đó vươn lên thoát nghèo, từng bước xây dựng cuộc sống ổn định.
 • Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên: Thúc đẩy liên kết thị trường ở các xã nghèo
 • 16:59 21/12/2016
 • Bên cạnh các tiểu dự án về cơ sở hạ tầng, an ninh lương thực và dinh dưỡng…, tiểu dự án liên kết thị trường cũng được Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên (GNTN) tỉnh Đắk Nông chú trọng. Dự án bước đầu đã giúp nông dân tiếp cận với phương thức sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, hướng đến ổn định sản xuất, nâng cao thu nhập.
 • Động lực thoát nghèo ở Đắk R’măng
 • 10:39 08/12/2016
 • Là một xã nghèo, có xuất phát điểm thấp, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự đồng sức, đồng lòng của chính quyền, nhân dân cùng với sự “tiếp sức” của các dự án đầu tư, đến nay, bộ mặt kinh tế, xã hội của xã Đắk R’măng (huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) đang từng bước đổi thay...
 • Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên: Thêm nguồn lực mới
 • 09:20 07/12/2016
 • Trong khuôn khổ Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên (GNTN), thời gian qua, Dự án GNTN tỉnh Đắk Nông đã tích cực triển khai các tiểu dự án nâng cao cơ hội sinh kế cho các hộ nghèo tại 20 xã khó khăn. Sau 2 năm thực hiện, bộ mặt các xã, thôn, bon, buôn trong vùng dự án đã có nhiều thay đổi, thu nhập của các hộ nghèo được cải thiện.