HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Triển khai các biện pháp khắc phục khó khăn trong thực hiện dự án

Cập nhật ngày: 17/10/2012 | 08:54 GMT+7

Theo Ban quản lý Dự án 3EM tỉnh thì qua hai năm triển khai dự án, cùng với những kết quả đạt được trong việc kiện toàn bộ máy quản lý, tập huấn kiến thức, hỗ trợ vốn…thì dự án cũng còn gặp không ít khó khăn, vướng mắc trong triển khai...

Theo Ban quản lý Dự án 3EM tỉnh thì qua hai năm triển khai dự án, cùng với những kết quả đạt được trong việc kiện toàn bộ máy quản lý, tập huấn kiến thức, hỗ trợ vốn…thì dự án cũng còn gặp không ít khó khăn, vướng mắc trong triển khai.

 

Trong đó, quá trình triển khai dự án giữa cấp tỉnh, huyện và các xã chưa có sự thống nhất cao. Các cán bộ quản lý ở cấp huyện, xã kiêm nhiệm nhiều, nên hiệu quả thực hiện dự án cũng chưa cao. Ðáng chú ý, qua báo cáo của các xã thì nhiều cán bộ kiêm nhiệm không xuống xã để hỗ trợ địa phương thực hiện dự án.

 

Trong khi đó, đối với không ít cán bộ chuyên trách thì hoạt động còn lúng túng, thiếu sự gắn kết với cấp tỉnh để nhận sự hỗ trợ khi cần thiết… Cũng theo Ban quản lý Dự án 3EM tỉnh thì chính các văn kiện dự án khi triển khai cũng chưa sát thực tế dẫn đến có sự lúng túng ở cấp cơ sở.

 

Ðể khắc phục được những khó khăn, vướng mắc này, theo Ban quản lý Dự án 3EM tỉnh thì trước mắt, tỉnh sẽ tiếp tục kiến nghị Trung ương hỗ trợ dự án trong quản lý dự án, quản lý chất lượng công trình đầu tư.

 

Về phía địa phương thì các huyện cần tuyển cán bộ chuyên trách còn thiếu, tăng cường nguồn cán bộ tham mưu cho Ban Tư vấn-Hỗ trợ Dư án 3EM huyện, tham gia hỗ trợ Ban quản lý Dự án 3EM xã. Ðối với cấp xã, từng ban quản lý phải phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên khi thực hiện Dự án 3EM.

 

Các xã cần chủ động đề xuất việc khắc phục khó khăn, vướng mắc để cấp huyện, tỉnh kịp thời hỗ trợ, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án 3EM. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về dự án thông qua hệ thống phát thanh cấp huyện, xã cũng cần các địa phương trong vùng dự án chú trọng thực hiện…

 

Từ những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện Dự án 3EM, thời gian tới, Ban quản lý Dự án 3EM tỉnh sẽ tiếp tục ổn định bộ máy quản lý, nhất là củng cố lực lượng cán bộ hạ tầng cấp xã. Mặt khác, Dự án 3EM sẽ tiếp tục phát triển chuỗi giá trị cây, con, tập huấn kiến thức sản xuất cho cán bộ, nông dân cũng được tích cực thực hiện.

 

Song song với công tác tập huấn kiến thức, dự án còn đẩy mạnh việc phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi có giá trị kinh tế cao làm cơ sở cho nông dân vùng dự án nhân rộng sản xuất. Về lâu dài, trên cơ sở phân tích hệ thống canh tác, tiềm năng phát triển của đồng bào thì Dự án 3EM sẽ soạn thảo các chương trình khuyến nông bền vững, phù hợp với điều kiện sản xuất ở từng địa phương.

 

Riêng về các lĩnh vực tài chính, đầu tư hạ tầng theo Ban quản lý Dự án 3EM tỉnh, thời gian tới, Dự án 3EM sẽ tổ chức tập huấn công tác giám sát cộng đồng trong xây dựng cơ bản, hỗ trợ thành lập các nhóm tín chấp, hỗ trợ nông dân lựa chọn giải pháp tài chính và giải ngân vốn cho nông dân vay phát triển sản xuất.

 

Ðồng thời, thông qua các cấp hội phụ nữ, dự án sẽ thành lập thêm các nhóm tín dụng tiết kiệm, huy động vốn cho nông dân vay. Dự án cũng sẽ phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, ngành Nông nghiệp chuyển giao kỹ thuật sản xuất cho nông dân, đưa nguồn vốn vay vào đầu tư sản xuất có hiệu quả.

 

Ngoài ra, Dự án 3EM tập trung thí điểm triển khai đầu tư hạ tầng, giao cho UBND các xã làm chủ đầu tư tại 10 xã, trong 5 huyện vùng dự án. Ðể triển khai Dự án 3EM đảm bảo kế hoạch đề ra thì việc tổ chức đánh giá, rà soát các chương trình, nhiệm vụ thực hiện ở từng địa phương cũng được dự án triển khai thường xuyên trong thời gian tới.

 

C.T

3,814
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Tính đến ngày 6/7, Đắk Nông có 25 trường hợp dương tính với vi rút gây bệnh bạch hầu, trong đó đã có 2 trường hợp tử vong. Bạn đánh giá mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này như thế nào?