HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 – 2015

Cập nhật ngày: 03/10/2012 | 09:38 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định Số 30/2012/QÐ-TTg về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 – 2015. Ðối tượng áp dụng gồm các thôn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi, xã thuộc các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng có vùng dân tộc thiểu số sinh sống...

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định Số 30/2012/QÐ-TTg về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 – 2015. Ðối tượng áp dụng gồm các thôn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi, xã thuộc các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng có vùng dân tộc thiểu số sinh sống.

 

Tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn phải có tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo từ 55% trở lên, trong đó tỷ lệ hộ nghèo phải từ 25% trở lên. Ngoài ra, các thôn đặc biệt khó khăn phải có trên 80% lao động chưa qua đào tạo nghề, trên 50% số hộ không có nhà tiêu hợp vệ sinh, trên 30% số hộ thiếu nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trên 20% số hộ thiếu đất sản xuất, trên 50% diện tích đất canh tác có nhu cầu tưới tiêu, nhưng chưa được tưới tiêu…

 

Xã thuộc vùng dân tộc và miền núi được xác định theo 3 khu vực: xã khu vực III là xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn nhất; xã khu vực II là xã có điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn nhưng đã tạm thời ổn định; xã khu vực I là các xã còn lại. Trong đó, xã khu vực III là xã có số thôn đặc biệt khó khăn còn từ 35% trở lên (tiêu chí bắt buộc), tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 45% trở lên, tỷ lệ hộ nghèo phải từ 20% trở lên. Xã khu vực III có đường trục xã, liên xã chưa được nhựa hóa, bê tông hóa, có ít nhất một thôn chưa có điện lưới quốc gia, chưa đủ phòng học cho lớp tiểu học hoặc các lớp học ở thôn theo quy định của Bộ GD&ÐT, trạm y tế xã chưa đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế, nhà văn hóa xã chưa đạt chuẩn theo quy định của Bộ VH-TT&DL

 

C.T (t.h)

3,588
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Tính đến ngày 6/7, Đắk Nông có 25 trường hợp dương tính với vi rút gây bệnh bạch hầu, trong đó đã có 2 trường hợp tử vong. Bạn đánh giá mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này như thế nào?