HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Dự án 3EM trong những tháng cuối năm 2012

Cập nhật ngày: 05/09/2012 | 09:23 GMT+7

Theo kế hoạch của Ban quản lý Dự án 3EM tỉnh thì trong những tháng cuối năm 2012, dự án sẽ tập trung nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ và tích cực tập huấn kiến thức, phát triển các mô hình sản xuất có hiệu quả cho đồng bào dân tộc thiểu số...

Theo kế hoạch của Ban quản lý Dự án 3EM tỉnh thì trong những tháng cuối năm 2012, dự án sẽ tập trung nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ và tích cực tập huấn kiến thức, phát triển các mô hình sản xuất có hiệu quả cho đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Cụ thể, dự án tập trung xây dựng và thực hiện chuỗi giá trị các sản phẩm cây, con chính cho từng huyện, xã. Đối tượng triển khai được tập trung là người nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, dự án cũng tập trung phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi có giá trị kinh tế cao làm cơ sở để nhân rộng ra toàn dự án...

 

Trên cơ sở phân tích hệ thống canh tác, sản xuất của đồng bào và những tiềm năng sẵn có ở từng vùng thì dự án sẽ đưa ra các chương trình khuyến nông bền vững, phù hợp với điều kiện sản xuất của mỗi địa phương.

 

Để tạo tiền đề phát triển các chương trình, kế hoạch trong năm 2013, thời gian tới, dự án sẽ đẩy mạnh tập huấn quản lý dự án, đấu thầu, giám sát cộng đồng cho các xã nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của địa phương và cộng đồng.

 

Dự án còn tập trung vào các hoạt động hỗ trợ xây dựng năng lực thể chế; hỗ trợ thành lập nhóm tín chấp; tập huấn cho cán bộ ngân hàng phương pháp tiếp cận dự án; hỗ trợ nông dân kiến thức lựa chọn giải pháp tài chính trong sản xuất- kinh doanh; giải ngân cho nông dân vay vốn phát triển các chuỗi giá trị nông nghiệp.

 

Đối với các nhóm tín dụng-tiết kiệm thì Dự án 3EM sẽ chú trọng nâng cao năng lực quản lý nhóm thông qua tập huấn nghiệp vụ kế toán, quản lý quỹ, lưu trữ sổ sách, chứng từ. Ngoài thành lập các nhóm tín dụng-tiết kiệm thì việc giải ngân nguồn vốn đối ứng cho chị em hội viên vay cũng được đều đặn triển khai.

 

Cũng theo Ban quản lý Dự án 3EM tỉnh thì đến cuối năm 2012, việc tổ chức đánh giá, giám sát sẽ được thực hiện thường xuyên hơn, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Qua quá trình triển khai, nếu các địa phương làm tốt sẽ được tăng vốn đầu tư, còn thực hiện không hiệu quả thì cắt vốn, chuyển cho địa phương khác...

 

C.T

3,441
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Tính đến ngày 6/7, Đắk Nông có 25 trường hợp dương tính với vi rút gây bệnh bạch hầu, trong đó đã có 2 trường hợp tử vong. Bạn đánh giá mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này như thế nào?