Dự án 3 EM tổ chức 144 lớp tập huấn dịch vụ khuyến nông bền vững

Cập nhật ngày: 29/07/2015 | 14:34 GMT+7

Từ đầu năm đến nay, ban quản lý Dự án 3EM các cấp đã tổ chức được 144 lớp tập huấn khuyến nông thu hút trên 4.400 lượt người tham gia, trong đó trên 2.840 người đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS), đạt trên 66% kế hoạch.

Các lớp tập huấn về khuyến nông đã chú trọng truyền đạt lý thuyết và thực hành theo hình thức “nông dân dạy cho nông dân” đã giúp cho người dân vừa nắm được lý thuyết vừa có kiến thức thực tế nhằm nâng cao năng lực và khả năng ứng dụng.

Bên cạnh đó, với cách thức dự án chọn triển khai các tiểu dự án chăn nuôi có nhiều ưu điểm, phù hợp với người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số như thời gian sinh trưởng ngắn, nhanh chóng thu hồi vốn và lợi nhuận đã khích lệ tinh thần tự lực của các đối tượng tham gia. Đến nay, toàn tỉnh đã có 103 nhóm đồng trách nhiệm thu hút trên 1.520 thành viên.

Bên cạnh việc đẩy mạnh dịch vụ khuyến nông bền vững thì dự án còn tập trung vào các hoạt động củng cố và nâng cao năng lực cho các nhóm cùng sở thích trong việc tiếp cận doanh nghiệp để phát triển chuỗi giá trị.

Thanh Nga

2,390
Viết bình luận mới