HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Đẩy mạnh công tác tập huấn, lập kế hoạch phát triển sản xuất cho đồng bào

Cập nhật ngày: 07/11/2012 | 10:19 GMT+7

Theo Ban quản lý Dự án tăng cường năng lực kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Ðắk Nông (Dự án 3EM), đến nay, các địa phương trong vùng dự án đã và đang tích cực triển khai tập huấn khuyến nông, xây dựng mô hình khuyến nông bền vững...

Theo Ban quản lý Dự án tăng cường năng lực kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Ðắk Nông (Dự án 3EM), đến nay, các địa phương trong vùng dự án đã và đang tích cực triển khai tập huấn khuyến nông, xây dựng mô hình khuyến nông bền vững, tập huấn phương pháp lập kế hoạch phát triển sản xuất cho các nhóm cùng sở thích… nhằm hỗ trợ đồng bào phát triển sản xuất.

 

Ðiển hình như ở huyện Krông Nô, chỉ tính trong tháng 9 và tháng 10, địa phương này đã hoàn thành 6 lớp tập huấn các sản phẩm chủ yếu cho nông dân, chuẩn bị được địa điểm triển khai xây dựng các mô hình khuyến nông tại 4 xã trong vùng dự án. Ngoài ra, Ban tư vấn hỗ trợ Dự án 3EM huyện cũng triển khai tập huấn phương pháp lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các tổ, nhóm cùng sở thích ở địa phương.

 

Tương tự, ở huyện Ðắk Glong cũng đã thực hiện trên 10 lớp tập huấn các sản phẩm chủ yếu, điều tra nhu cầu người dân, chuẩn bị địa điểm xây dựng mô hình khuyến nông bền vững. Huyện cũng đã hoàn thiện lập kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội định hướng thị trường ở các xã trong vùng Dự án 3EM. Ðồng thời, công tác tập huấn khuyến nông, triển khai xây dựng mô hình khuyến nông bền vững cho người dân cũng được địa phương tích cực thực hiện.

 

Ðối với huyện Ðắk Song, Ðắk R’lấp và huyện Tuy Ðức, trong tháng 9 và tháng 10, thông qua Ban tư vấn hỗ trợ Dự án 3EM các huyện cũng đã hoàn thành hàng chục lớp tập huấn khuyến nông cho nông dân, cán bộ thôn, bon và xã. Các địa phương còn đẩy mạnh công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội cấp xã, trong đó có kế hoạch hoạt động và ngân sách năm 2013, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Mặt khác, song song với việc thành lập các nhóm cùng sở thích phát triển cây cà phê, khoai lang, chăn nuôi… các địa phương này còn tích cực hướng dẫn kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng tổ, nhóm.

 

Cũng theo Ban quản lý Dự án 3EM, thời gian tới, ngoài việc Dự án 3EM tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng ở các địa phương, hỗ trợ vốn thì công tác tập huấn kỹ thuật cho nông dân, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế bền vững vẫn tiếp tục được đẩy mạnh. Với việc kết hợp hỗ trợ vốn và kỹ thuật cho các địa phương phát triển những chuỗi giá trị cây, con có ưu thế sẽ là động lực quan trọng, giúp nâng cao đời sống kinh tế đồng bào, vùng dự án.

 

C.T (tổng hợp)

3,525
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Tính đến ngày 6/7, Đắk Nông có 25 trường hợp dương tính với vi rút gây bệnh bạch hầu, trong đó đã có 2 trường hợp tử vong. Bạn đánh giá mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này như thế nào?