HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Kiểm tra, giám sát và niềm tin

Cập nhật ngày: 03/08/2018 | 09:25 GMT+7

Từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đến nay, mỗi khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức họp thì hầu như ngay sau đó, kết quả của phiên họp đều được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, với những thông báo về việc xem xét thi hành kỷ luật và đề nghị thi hành kỷ luật hàng loạt cán bộ, đảng viên, nhất là những cán bộ cấp cao liên quan đến những sai phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Và cũng ngay sau đó, trên cơ sở kết  luận và đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng tiến hành họp để xem xét thi hành kỷ luật đối với rất nhiều cán bộ cấp cao theo thẩm quyền. Đặc biệt, với quan điểm “không có vùng cấm” trong xử lý các hành vi sai phạm, bất kể cán bộ cấp cao ở bất cứ lĩnh vực, ngành nào cũng đều bị thi hành kỷ luật nếu có những sai phạm nghiêm trọng.

Riêng đối với tỉnh Đắk Nông, trong báo cáo tình hình công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018, Tỉnh ủy cũng nhận định, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, công tác kiểm tra, giám sát đã được thực hiện tốt, nhất là tích cực chủ động triển khai toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định. Đặc biệt, số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát tăng cao, có sự chuyển biến rõ rệt, nhất là số lượng cuộc kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Có thể điểm qua vài con số về kết quả để chứng minh tính hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát. Cụ thể, Ban thường vụ huyện ủy và tương đương, đảng ủy cơ sở và chi bộ đã tổ chức kiểm tra 1.296 đảng viên (tăng 913 đảng viên so với cùng kỳ năm 2017); trong đó có 195 ủy viên các cấp, chiếm 15%. Cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 113 tổ chức đảng (tăng 32 tổ chức đảng so với cùng kỳ năm 2017); giám sát chuyên đề 109 đảng viên (tăng 68 đảng viên) và 28 tổ chức đảng (tăng 9 tổ chức đảng). Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã quyết định thi hành kỷ luật 129 đảng viên (tăng 76 đảng viên so với cùng kỳ năm 2017); trong đó, khiển trách 86, cảnh cáo 23, cách chức 6, khai trừ 14 đảng viên. Trong đó, cấp ủy viên các cấp bị thi hành kỷ luật 27 người, chiếm 20,9%.

Để có được những kết quả làm nức lòng dân đó, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng thật sự đang đi đầu trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Riêng đối với tỉnh Đắk Nông, theo đánh giá, ủy ban kiểm tra các cấp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, chiến đấu và gương mẫu trong thực thi nhiệm vụ.

Việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm được cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện cơ bản đúng phương châm, nguyên tắc và thẩm quyền theo quy định của Đảng. Điều quan trọng nhất, qua công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng đã góp phần đấu tranh, ngăn chặn, giáo dục, răn đe các hành vi vi phạm, nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng thời gian gần đây thật sự là động lực, điều kiện để chúng ta tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng như đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt kết quả cao hơn nữa. Vì vậy, hơn lúc nào hết, các tầng lớp nhân dân cần sát cánh cùng với Đảng, Nhà nước, mạnh dạn tố giác các biểu hiện suy thoái, đấu tranh chống lại tham nhũng, tiêu cực. Bởi vì, không có hành vi tham nhũng, tiêu cực nào lại có thể qua được tai, mắt của quần chúng nhân dân.

Tường Mạnh

605
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?