Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam

Cập nhật ngày: 30/10/2012 | 14:41 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1598/QĐ-TTg phê duyệt Dự án công bố, phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam giai đoạn II (2013 – 2017)...

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1598/QĐ-TTg phê duyệt Dự án công bố, phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam giai đoạn II (2013 – 2017).


 Ảnh mang tính chất minh họa

Theo đó, việc công bố 1.500 tác phẩm/công trình thuộc tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam nhằm các mục tiêu sau:

 

Thứ nhất, giúp các thế hệ sau hiểu biết thêm về lịch sử văn hóa của các dân tộc Việt Nam; tạo điều kiện cho các dân tộc, các quốc gia trong khu vực và trên thế giới hiểu biết thêm về Việt Nam, một đất nước có nền văn hóa đa dạng, nhằm quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam trên toàn thế giới.

 

Thứ hai, cung cấp tư liệu chính xác, phục vụ công tác nghiên cứu sáng tác trên các lĩnh vực của nền văn hóa văn nghệ dân tộc cổ truyền như: Tri thức sản xuất, phong tục tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo, văn hóa nghệ thuật.

 

Thứ ba, bổ sung vào hệ thống tài liệu, sách giáo khoa dùng cho nhà trường những tác phẩm quý giá để tham khảo và góp phần làm phong phú cho hệ thống giảng dạy. Đặc biệt tại các vùng đồng bào dân tộc, giúp cho giáo viên và học sinh, nhất là các giáo viên và học sinh người dân tộc nâng cao kiến thức hiểu biết về dân tộc và nền văn hóa của mình.

 

Quyết định đưa ra các tiêu chí để lựa chọn các tác phẩm/công trình để công bố. Theo đó, là tác phẩm/công trình giới thiệu về văn hóa văn nghệ dân gian của 54 tộc người hiện đang sinh sống trên đất nước Việt Nam;

 

Là các tác phẩm/công trình mô tả hay nghiên cứu về các đặc trưng văn hóa nghệ thuật của tộc người nào đó được các nhà nghiên cứu, nhà khoa học đánh giá cao và có ý nghĩa bổ trợ không thể thiếu cho việc tìm hiểu, nghiên cứu các thể loại văn hóa văn nghệ dân gian của mỗi tộc người.

 

Là các tác phẩm/công trình tiêu biểu mang tính tìm tòi, phát hiện mới và góp phần đóng góp cho công tác nghiên cứu khoa học xã hội như: Văn hóa học, xã hội học, lịch sử văn hóa, nhân chủng học; nghiên cứu về các hiện tượng trong đời sống chính trị, văn hóa, xã hội và quá trình giao lưu văn hóa giữa các tộc người Việt Nam.

 

Là các tác phẩm/công trình có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống văn hóa xã hội ở các địa phương, vùng miền, tộc người, có nội dung phù hợp với phong tục tập quán của tộc người nói riêng và cộng đồng các dân tộc Việt Nam nói chung và tuân thủ quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chính sách đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam.

 

Theo Quyết định, giai đoạn thực hiện Dự án từ năm 2013 đến năm 2017, được phân kỳ như sau: năm 2013 – 2014 tập trung triển khai công tác hệ thống hóa bản thảo, tiến hành tuyển chọn, biên tập và công bố 550 tác phẩm/công trình.

 

Năm 2015 – 2016 tiếp tục bổ sung, chọn lựa, biên tập, hoàn thiện và công bố 700 tác phẩm/công trình.

 

Năm 2017, ngoài nhiệm vụ công bố 250 tác phẩm/công trình sẽ thực hiện các hoạt động liên quan đến quản lý, điều hành dự án và công bố ấn phẩm; kiểm tra, đánh giá, tổng kết hiệu quả của Dự án.

 

V.D (Theo Dangcongsan)

3,809
Viết bình luận mới