HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Đắk Song đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng, tạo tiền đề phát triển bền vững

Cập nhật ngày: 06/08/2020 | 08:09 GMT+7

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Đắk Song đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV đề ra. Đây là tiền đề, căn cứ quan trọng để Đảng bộ huyện xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ 2020-2025.

Sản xuất nông nghiệp theo hướng liên kết, bền vững

Đắk Song là huyện có nhiều tiềm năng, thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp, nên từng bước đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, phát triển liên kết gắn với chế biến và tiêu thụ nông sản. Đến nay, toàn huyện đã có 309 ha hồ tiêu đạt chuẩn hữu cơ và VietGAP, 1.204 ha hồ tiêu đạt tiêu chuẩn Rain forrest; xây dựng chứng nhận VietGAP cho 8 ha rau, 40 ha sầu riêng, 25 ha bơ…

Phát triển hồ tiêu hữu cơ theo hướng bền vững.mang lại giá trị kinh tế cao là hướng đi mới của nông dân xã Nam Bình huyện Đắk Song

Huyện đã có 3 cơ sở chế biến nông sản áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn HACCP (phân tích mối nguy hiểm và điểm kiểm soát tới hạn) để đáp ứng các rào cản trong xuất khẩu hàng hóa ra thị trường thế giới. Nhiều cơ sở sơ chế, chế biến, kinh doanh nhỏ được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.

Thông qua việc thực hiện các chính sách hỗ trợ và thu hút đầu tư, số lượng và quy mô các chuỗi liên kết có chiều hướng hình thành và phát triển. Đến nay, huyện có 5 chuỗi liên kết với sự tham gia liên kết của 4 doanh nghiệp, một số hợp tác xã và cơ sở. Các sản phẩm của các chuỗi đều áp dụng các tiêu chuẩn và được cấp chứng nhận tiêu chuẩn như chuỗi sản phẩm heo thịt, gia cầm của Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam được chứng nhận VietGAP cho 31 trang trại heo và 1 trại gia cầm; chuỗi sản xuất tiêu thụ hồ tiêu của Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Trân Châu, Công ty Cổ phần Sam nông nghiệp công nghệ cao, Công ty gia vị Hương Sơn Hà, Công ty Cổ phần Haprosimex.

Tỉnh cũng đang xây dựng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm hồ tiêu của huyện Đắk Song. Huyện có 1 chuỗi liên kết hoàn chỉnh theo mô hình chuỗi giá trị từ cung ứng vật tư, chuyển giao kỹ thuật, thu mua, tiêu thụ sản phẩm. 4 chuỗi liên kết đã được chứng nhận về chất lượng sản phẩm trong nước và 1 chứng nhận về chất lượng sản phẩm quốc tế về hồ tiêu hữu cơ.

Việc phát triển nông nghiệp theo chuỗi liên kết đã góp phần bảo đảm các bên cùng có lợi, làm tăng hiệu quả sản xuất nông sản, nâng cao hiệu quả, vai trò quản lý nhà nước về kinh tế.

Chú trọng giảm nghèo bền vững

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện xác định, giảm nghèo bền vững là một trong những khâu tập trung cần được ưu tiên thực hiện. Bởi sự phát triển của người dân chính là thước đo quan trọng nhất, chứng minh sự phát triển đi lên của huyện. Do đó, huyện tập trung thực hiện nhiều giải pháp, sử dụng hiệu quả nhiều nguồn lực để giảm tỷ lệ hộ nghèo, tăng hộ khá.

Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện ngày càng giảm từ 15% năm 2016 xuống còn 6,11% năm 2020, bình quân mỗi năm giảm 2,2%; hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm từ 32% năm 2016 xuống còn 14,6% năm 2020. Như vậy, từ năm 2016 đến nay, toàn huyện giảm được 1.533 hộ nghèo, trong đó dân tộc thiểu số là 422 hộ.

Kết quả này một phần là do công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho người dân trong việc tự lực vươn lên xóa đói giảm nghèo và tăng cường rộng rãi, đa dạng về cách thức thực hiện. Trên cơ sở kế hoạch giảm nghèo chung của huyện, các tổ chức hội, đoàn thể đều xây dựng kế hoạch xóa nghèo cho hội viên một cách bền vững. Việc hỗ trợ được thực hiện dựa trên nguyên nhân, nhu cầu và thực tế của mỗi gia đình nhằm mang lại hiệu quả cao.

Những năm gần đây, thực hiện nghị quyết của Huyện ủy về “hướng về cơ sở”, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể đã phối hợp, tập trung đến từng cơ sở, địa bàn khu dân cư để tìm hiểu tâm tư, hoàn cảnh, nguyên nhân nghèo, nắm bắt số hộ nghèo để có sự hỗ trợ phù hợp.
Hàng năm, UBND huyện đều trích từ nguồn quỹ Vì người nghèo để hỗ trợ sinh kế chăn nuôi, sản xuất cho các gia đình nghèo. Năm 2020, UBND huyện đã phê duyệt hỗ trợ sinh kế số tiền 250 triệu đồng cho hộ nghèo từ nguồn quỹ Vì người nghèo và phân bổ để các cơ quan, tổ chức lựa chọn hộ nghèo nhằm trực tiếp giúp đỡ, theo dõi.

Việc phát huy vai trò của đảng viên với tinh thần “đảng viên đi trước” là cách làm thiết thực để cổ vũ bà con trong xóa nghèo cũng như gắn kết niềm tin của Nhân dân vào Đảng, chính quyền được chú trọng.

Huyện ủy đã triển khai mô hình “5 đảng viên giúp một hộ dân thoát nghèo” nhằm từng bước phát huy vai trò, trách nhiệm đối với người dân nơi sinh sống. Theo đó, 29 tổ chức cơ sở đảng với 2.632 đảng viên được phân công trực tiếp giúp đỡ 1.273 hộ nghèo; trong đó năm 2020 phấn đấu giúp 452 hộ thoát nghèo.

Tập trung xây dựng nông thôn mới

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đắk Song nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định, xây dựng nông thôn mới (NTM) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt cần tập trung thực hiện và phấn đấu đến năm 2020, toàn huyện có 3 xã được công nhận NTM.

Người dân xã Nam Bình góp công, góp của làm đường bê tông, góp phần đưa xã đạt chuẩn NTM năm 2019

Để đạt mục tiêu này, huyện chỉ đạo quyết liệt, dồn lực tập trung thực hiện với phương châm "dễ làm trước, khó làm sau", cái gì làm được thì làm ngay chứ không trông chờ, ỷ lại. Việc đầu tiên cần làm ngay là huyện tăng cường tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho các cấp, ngành, các tầng lớp Nhân dân về trách nhiệm của mình trong xây dựng NTM.

Nhờ đó, từ năm 2015 đến nay, phong trào xây dựng NTM luôn thu hút được sự tham gia sôi nổi của các cơ quan, đơn vị, địa phương, người dân với nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả. Cụ thể, các cấp, ngành đã chủ động rà soát, xem xét cụ thể từng tiêu chí về xây dựng NTM, trên cơ sở đó lựa chọn những tiêu chí phù hợp với thực tế của mình để triển khai thực hiện.

Đơn cử như tại Nam Bình, tháng 4/2019, xã đạt 14/19 tiêu chí, tức là còn 5 tiêu chí chưa đạt. Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị cao, tháng 5/2019, Đảng bộ xã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt, ban chấp hành xây dựng nghị quyết với quyết tâm hoàn thành các tiêu chí về NTM trong năm 2019.

Về xây dựng đường giao thông nông thôn, được sự hưởng ứng đồng tình của toàn dân với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, chỉ trong một thời gian ngắn từ tháng 9-12/2019, xã đã hoàn thành tiêu chí giao thông với 20,5 km đường liên thôn được bê tông và cứng hóa; 7,3 km đường liên xã được nhựa hóa; 19 km đường ngõ xóm được bê tông và cứng hóa. 

Chính bằng sự quyết tâm nỗ lực của toàn huyện, đến nay, Đắk Song đã có 3 xã đạt chuẩn NTM gồm Nâm N’Jang, Thuận Hạnh, Nam Bình. Bình quân toàn huyện đạt 15-17 tiêu chí.

Tiếp tục thực hiện tốt "3 tập trung và 2 đột phá"

Trên cơ sở những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Đắk Song xác định lãnh đạo thực hiện tốt "3 tập trung" gồm: Xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Phát triển nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao theo hướng bền vững, phát huy thế mạnh tiềm năng lợi thế cạnh tranh, kêu gọi thu hút đầu tư, phát triển năng lượng tái tạo; Xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Đắk Song sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ V với niềm tin, khí thế mới

"2 đột phá" gồm: Xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực, tâm huyết, trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất, thu hút phát triển nông nghiệp với các sản phẩm có giá trị kinh tế cao, tạo kết nối giữa vùng sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Để làm được điều này, ở mỗi khâu tập trung, đột phá, huyện đều xác định những giải pháp quan trọng, cấp thiết, cần làm ngay và mang tính chất lâu dài. Trong phát triển nông nghiệp, huyện chú trọng tăng cường xây dựng mối quan hệ thường xuyên, chặt chẽ giữa "5 nhà" trong tất cả các khâu sản xuất.

Trong xây dựng NTM, huyện huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành và toàn thể Nhân dân. Trong xây dựng Đảng, huyện chú trọng tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, lợi ích nhóm,  phát huy vai trò giám sát của Mặt trận, các đoàn thể và Nhân dân đối với cán bộ, đảng viên…

Bài, ảnh: Hoàng Hoài

2,312
Viết bình luận mới