• Nhiều thách thức trong xây dựng nông thôn mới nâng cao
 • 08:36 30/09/2020
 • Qua 10 năm xây dựng nông thôn mới, Đắk Nông đã đạt được nhiều kết quả tích cực và tỉnh đang hướng tới mục tiêu xây dựng NTM nâng cao. Thế nhưng, tỉnh cũng xác định, lộ trình xây dựng NTM nâng cao còn nhiều khó khăn, thách thức cần phải vượt qua.
 • Thương mại, dịch vụ bứt phá phát triển
 • 06:12 29/09/2020
 • Những năm qua, thương mại, dịch vụ trong tỉnh có tốc độ tăng trưởng mạnh, từng bước đáp ứng tốt nhu cầu trao đổi, mua bán của người dân và tạo cơ hội phát triển sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn.
 • Xuất khẩu giữ nhịp tăng trưởng
 • 09:17 18/09/2020
 • Giai đoạn 2016-2020, hoạt động xuất khẩu của tỉnh Đắk Nông tiếp tục được đẩy mạnh. Quy mô và tốc độ tăng trưởng xuất khẩu ngày càng mở rộng. Nhờ đó, sức cạnh tranh của các sản phẩm hàng hóa ngày một tăng trên thị trường quốc tế.
 • Cách làm để khai thác các giá trị, tiềm năng của tỉnh
 • 09:29 09/09/2020
 • Tại Hội thảo khoa học tư vấn, phản biện và giám định xã hội Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 mới đây, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đến từ khu vực phía Nam cho rằng, tỉnh cần có các chủ trương, giải pháp phù hợp, đúng đắn để khai thác được các giá trị, tiềm năng ở mỗi lĩnh vực.
 • Đắk Nông đặt mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp bô xít của Tây Nguyên
 • 09:03 02/09/2020
 • Phát triển tổ hợp công nghiệp bô xít - nhôm - sắt xốp là một trong ba hướng đột phá chính và tập trung về kinh tế mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định. Từ tiền đề này, Đắk Nông phấn đấu sẽ trở thành trung tâm công nghiệp bô xít - nhôm - sắt xốp của cả nước sau 15 - 20 năm tới.
 • Đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
 • 08:37 02/09/2020
 • Nhiệm kỳ 2015-2020, với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, công tác đào tạo nghề cho người lao động đạt được những kết quả tích cực, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân.
 • Giải quyết việc làm, góp phần bảo đảm an sinh xã hội
 • 10:18 01/09/2020
 • Thời gian qua, các cơ quan chức năng và địa phương đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp về lao động việc làm, từng bước mang lại hiệu quả tích cực, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.
 • Phấn đấu vào nhóm phát triển trung bình từ năm 2025
 • 10:15 01/09/2020
 • Mục tiêu được đưa ra trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là "Đắk Nông phấn đấu phát triển cơ bản đạt mức trung bình so với cả nước vào năm 2025”. Để đạt được mục tiêu này, Đắk Nông sẽ tập trung vào 4 khâu đột phá ở các lĩnh vực: Công nghiệp, nông nghiệp, đầu tư hạ tầng và nguồn nhân lực.
 • Nỗ lực vượt chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
 • 10:10 01/09/2020
 • Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia là một trong những mục tiêu được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, số lượng trường đạt chuẩn trên địa bàn tỉnh đã vượt kế hoạch đề ra.
 • Chủ đề đại hội khái quát đầy đủ những vấn đề cốt lõi nhất
 • 09:48 26/08/2020
 • Tại Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, nhiều đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII.
 • Xác định rõ hơn nhiệm vụ trọng tâm, đột phá cho giai đoạn mới
 • 08:34 25/08/2020
 • Vui mừng, phấn khởi trước những kết quả đạt được thời gian qua, kỳ vọng, tin tưởng vào những quyết sách đúng đắn trong nhiệm kỳ tới là ý kiến của nhiều cán bộ, đảng viên trong tỉnh khi góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII.