HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Tin tưởng và kỳ vọng

Cập nhật ngày: 24/09/2015 | 08:12 GMT+7

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra (từ 23 đến 26/9/2015 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh) trong không khí phấn chấn cả nước vừa kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. 350 đại biểu chính thức, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của 21.300 đảng viên trong toàn Đảng bộ đã về dự.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm đánh giá đúng kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế, yếu kém trong nhiệm kỳ qua. Qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ sát, đúng và có những giải pháp hiệu quả, cụ thể cho nhiệm kỳ tới.

5 năm qua, trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước và khó khăn riêng của một tỉnh mới thành lập như: Xuất phát điểm thấp, hạ tầng kỹ thuật yếu kém, chất lượng nguồn nhân lực thấp… nhưng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức giành được thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế  bình quân hàng năm của nhiệm kỳ đạt 12,6%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu nhập bình quân đầu người tăng khá, đạt 36,4 triệu đồng/ năm; tỉ lệ hộ nghèo giảm đáng kể. Bộ mặt đô thị và nông thôn có nhiều khởi sắc…

Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn là tỉnh nghèo. Trình độ phát triển kinh tế và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp so với các tỉnh trong khu vực và cả nước. Nền kinh tế vẫn mang nặng tính thuần nông, hiệu quả thấp. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá nhưng chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế. Công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản chưa hiệu quả, còn để lãng phí lớn. Công tác giảm nghèo đạt khá nhưng chưa bền vững, đời sống của một bộ phận nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên một số mặt còn có khuyết điểm…

Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết; khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức; phát huy tiềm năng, lợi thế để đến năm 2020 đưa Đắk Nông thoát ra khỏi tình trạng của một tỉnh nghèo, chưa phát triển”; chúng ta tin tưởng và kỳ vọng, bằng trí tuệ và với trách nhiệm cao cả của mỗi đại biểu, Đại hội sẽ thảo luận đánh giá đúng kết quả đã đạt được và những hạn chế, yếu kém; tìm ra đúng nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra những giải pháp hợp lý, hữu hiệu.

Đồng thời bầu ra Ban Chấp hành khóa mới có đủ bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức, trí tuệ và năng lực để lãnh đạo toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trong nhiệm kỳ tới, đưa Đắk Nông vươn lên tầm cao mới trong tương lai gần.

Báo Đắk Nông

2,561
Viết bình luận mới