Đồng lòng, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống

Cập nhật ngày: 28/09/2015 | 15:52 GMT+7

Qua theo dõi diễn biến chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, với tinh thần, trách nhiệm, tâm huyết với Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh không những gửi gắm niềm tin mà còn thể hiện ý chí, quyết tâm, sát cánh cùng Đảng bộ tỉnh đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Triển khai đồng bộ các giải pháp, nâng cao chất lượng giáo dục

(Nguyễn Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo)

 

Qua theo dõi Đại hội, tôi thấy Báo cáo chính trị vừa súc tích, ngắn gọn, nêu nổi bật được những vấn đề trọng tâm trong từng lĩnh vực, ngành nghề. Phần phương hướng, nhiệm vụ đã bám sát vào thực tế để đề ra các chỉ tiêu phù hợp.

Riêng về chỉ tiêu giáo dục phấn đấu có 8 trường đạt chuẩn/năm và 70% dân số trong độ tuổi học THPT là mang tính bao quát các nhiệm vụ của ngành Giáo dục. Vì vậy, để thực hiện thành công mục tiêu trên, trong nhiệm kỳ tới, ngành rất cần sự quan tâm hơn nữa của các cấp chính quyền về đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngành Giáo dục cũng đã xác định trách nhiệm là tiếp tục bám sát, cụ thể hóa các nội dung nhằm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Trong đó, ngành sẽ triển khai đồng bộ hơn nữa các giải pháp, biện pháp để nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp phát triển giáo dục.

Phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu về văn hóa

(Nguyễn Minh Quang, Phó Giám đốc Sở VHTT-DL)

 

Những ngày qua, cán bộ, nhân viên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn theo dõi diễn biến của Đại hội. Về lĩnh vực văn hóa, trong thời gian qua, ngành cũng đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, việc thực hiện một số chỉ tiêu về văn hóa vẫn chưa đạt theo mong muốn.

Với vai trò, trách nhiệm của mình, ngành Văn hóa sẽ tiếp tục duy trì và đổi mới các hình thức tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân về trách nhiệm, và tầm quan trọng của việc thực hiện các chỉ tiêu của Đại hội.

Cùng với việc phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, địa phương huy động các nguồn lực phục vụ nhu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa, thể thao, ngành cũng sẽ tiếp tục tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tại cơ sở. Tôi tin tưởng rằng, với việc phát huy tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể và các địa phương thì các mục tiêu về văn hóa mà Đại hội đã đề ra sẽ đạt được những kết quả như mong đợi.

Xây dựng lộ trình, kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu về đào tạo nghề, giải quyết việc làm

(Nguyễn Thị Hương, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH)

 

Theo dõi diễn biến Đại hội qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi rất vui mừng và phấn khởi khi Báo cáo chính trị đề cập nhiều vấn đề cần phải giải quyết để tiếp tục thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển, nâng cao đời sống nhân dân. Đối với lĩnh vực dạy nghề và giải quyết việc làm, chỉ tiêu đại hội lần này tuy có thấp hơn nhiệm kỳ trước, nhưng điều này hoàn toàn phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Để thực hiện tốt chỉ tiêu Đại hội đề ra, ngành sẽ tiếp tục nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện một cách phù hợp. Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về công tác dạy nghề, ngành sẽ tích cực liên kết với các cơ sở dạy nghề, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để vừa đào tạo vừa giải quyết được việc làm cho lao động sau đào tạo. Bám sát kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương cũng như nhu cầu của thị trường lao động nhằm đảm bảo lao động sau đào tạo có thể sống được bằng nghề, không lãng phí thời gian, tiền của...

Phấn đấu đạt các chỉ tiêu, gắn với nâng cao chất lượng hoạt động y tế

(Trương Hy, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế)

 

Tôi rất phấn khởi khi Đại hội đề ra nhiều quyết sách phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Tôi hoàn toàn nhất trí với những chỉ tiêu mà Đại hội đã đề ra, nhất là các chỉ tiêu liên quan đến lĩnh vực y tế. Vì vậy, cùng với việc phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, ngành Y tế sẽ chú trọng nâng cao chất lượng từng hoạt động. Đơn cử như việc phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh sẽ có 8 bác sĩ/vạn dân thì tôi tin tưởng ngành Y tế hoàn toàn có thể thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Theo tôi, điều quan trọng nhất là cùng với đạt chỉ tiêu về số lượng, thì cần chú trọng các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho đội ngũ y, bác sĩ tại địa phương, như thu hút đội ngũ sinh viên đang theo học các ngành y dược trong cả nước về công tác tại địa phương; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại gắn với đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn để đội ngũ y, bác sĩ có điều kiện, động lực công tác, góp phần phục vụ ngày càng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân cũng cần được tăng cường.

Video clip:

P.V thực hiện

3,405
Viết bình luận mới