HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI-Đại hội của trí tuệ và kỳ vọng

Cập nhật ngày: 24/09/2015 | 11:50 GMT+7

Sáng 24/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã được trọng thể tổ chức tại Trung tâm Hội nghị, thị xã Gia Nghĩa. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Trần Quốc Huy, UVBCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, Đại hội là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng đối với tỉnh nhà, tiếp nối thành công từ đại hội đảng các cấp trong toàn tỉnh, là bước chuẩn bị quan trọng góp phần cho thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đồng chí Trần Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đọc diễn văn khai mạc

Ảnh: Ngọc Tâm

Đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Nhiệm kỳ qua, bên cạnh những thuận lợi, tiềm năng lợi thế, tỉnh ta còn chịu tác động mạnh bởi những đặc điểm của một tỉnh mới thành lập: hạ tầng kỹ thuật còn yếu kém, chất lượng nguồn nhân lực thấp; tỷ lệ hộ nghèo còn cao; an ninh chính trị phức tạp và luôn thường trực các yếu tố gây mất ổn định... Nhưng với tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh vươn lên giành được những thành tựu quan trọng, trong đó mục tiêu “2 tập trung” và “3 đột phá” đề ra trong nhiệm kỳ đạt được những kết quả tích cực; tạo tiền đề cho sự định hướng và phát triển trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và những năm tiếp theo.

Đại hội lần này cũng sẽ xác định những định hướng lớn, giải pháp quan trọng, những khâu đột phá vừa mang tính trung hạn và mang tính dài hạn để tạo động lực cho sự phát triển bền vững trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Quốc Huy cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế chưa được giải quyết trong nhiệm kỳ qua như tỉnh ta vẫn còn thuộc tỉnh nghèo; đời sống của một bộ phận người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn... Do đó, đồng chí yêu cầu: Để đưa Đắk Nông thoát khỏi tỉnh nghèo, chậm phát triển, Đại hội cần tập trung trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách làm việc khoa học, tích cực tham luận, thảo luận, tham gia nhiều ý kiến xác đáng, từ đó quyết nghị phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đồng chí Bí thư khẳng định: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 là Đại hội của trí tuệ, khoa học, thể hiện khả năng tư duy, phương pháp tiếp cận, phân tích tình hình bối cảnh chung và đường lối của Đảng vào hoàn cảnh cụ thể, sinh động của tỉnh ta để xác định rõ hơn, sâu sắc hơn những khó khăn, thách thức, chọn lựa mô hình tăng trưởng kinh tế, những giải pháp xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh của cộng đồng các dân tộc trong giai đoạn mới; đồng thời thể hiện ý chí, quyết tâm của toàn Đảng bộ, nguyện vọng của nhân dân các dân tộc tỉnh nhà; phấn đấu đưa tỉnh Đắk Nông thoát khỏi tỉnh nghèo, chậm phát triển.

Video clip Đại hội:

Bảo Ngọc

2,871
Viết bình luận mới