HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI: Bài học về nhân tố con người, phát triển hài hòa và xây dựng Đảng

Cập nhật ngày: 24/09/2015 | 13:30 GMT+7

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Đồng chí Trần Phương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Đồng chí Trần Phương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI

5 năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X đã nêu cao tinh thần đoàn kết, cầu thị, quyết tâm lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện đạt các mục tiêu và nhiều chỉ tiêu chủ yếu của giai đoạn 2010 - 2015 do Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X đề ra.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế tuy chưa đạt chỉ tiêu, nhưng cũng ở mức khá cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; hạ tầng kỹ thuật được cải thiện đáng kể. Đời sống nhân dân được cải thiện nhanh; thu nhập bình quân đầu người tăng khá; bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều thay đổi, tiến bộ. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp đạt nhiều kết quả có ý nghĩa.

Trong nhiệm kỳ có nhiều vấn đề quan trọng của tỉnh được lãnh đạo bằng các nghị quyết chuyên đề dần đi vào cuộc sống và đạt kết quả cao như: Phát triển cơ sở hạ tầng và đô thị hạt nhân; Phát triển nguồn nhân lực, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…

Báo cáo chính trị cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém đó là: quy mô nền kinh tế nhỏ bé và cơ bản vẫn là nền kinh tế thuần nông dựa vào khai thác tự nhiên là chính, hiệu quả thấp. Hạ tầng kỹ thuật thiết yếu vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của sản xuất và đời sống.

Mặt bằng dân trí, nguồn nhân lực xã hội, nhất là nguồn nhân lực có chất lượng cao còn rất khó khăn. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị chưa theo kịp yêu cầu lãnh đạo, quản lý trong tình hình mới.

Từ kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh trong 5 năm qua, Báo cáo chính trị đã nêu ra 3 bài học kinh nghiệm:

Một là, bài học về nhân tố con người: Ở đâu có cán bộ tốt, nhất là người đứng đầu, thì ở đó có phong trào cách mạng tốt; ở đâu có nhiều cán bộ tốt, ít cán bộ chưa tốt thì ở đó có phong trào cách mạng tốt hơn. Cán bộ tốt là cán bộ có trí tuệ, năng lực, đạo đức, tinh thần trách nhiệm nói đi đôi với làm, dám hy sinh và thật sự gương mẫu đi đầu. Do đó, phải xem công tác cán bộ là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, có tính quyết định đối với sự phát triển của mỗi địa phương, đơn vị và mọi cấp ủy đảng đều phải coi trọng nhiệm vụ này.

Hai là, bài học về sự phát triển hài hòa: Sự phát triển kinh tế - xã hội ở bất cứ địa phương nào thì bên cạnh mục tiêu trực tiếp là gia tăng thu nhập, nâng cao mức sống cho đông đảo nhân dân đều cần phải gắn với mục tiêu “an dân”. Do đó, việc phát triển kinh tế phải hài hòa với phát triển xã hội, phải phù hợp với yêu cầu bảo đảm ổn định chính trị, giữ vững an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội; đồng thời, không làm xấu đi môi trường sinh thái của hiện tại và tương lai. Phát triển hài hòa cũng đòi hỏi sự hài hòa về lợi ích thu được của các bộ phận xã hội khác nhau từ quá trình phát triển; không vì yêu cầu phát triển mà làm phương hại đến lợi ích của một bộ phận xã hội nào đó, nhất là các nhóm xã hội có điều kiện khó khăn hơn.

Ba là, bài học về công tác xây dựng Đảng: Trong điều kiện Đảng cầm quyền duy nhất, sự lãnh đạo của Đảng chi phối đến tất cả mọi mặt của đời sống xã hội, đồng thời điều kiện đó cũng tạo ra khả năng chủ quan, tự mãn, dễ mắc sai lầm, khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo. Ở đâu, tổ chức đảng có sức chiến đấu cao thì cả hệ thống chính trị vận hành thông suốt, huy động được sức mạnh của toàn xã hội thực hiện nhiệm vụ của Đảng. Ở đâu, tổ chức đảng mất đoàn kết, giảm sút ý chí chiến đấu thì ở đó hệ thống chính trị hoạt động rời rạc, thiếu gắn kết, thiếu định hướng, không huy động được sức mạnh của toàn xã hội tham gia xây dựng đất nước. Vì vậy, ở mọi ngành, mọi cấp, các cấp ủy đảng phải nhận thức đầy đủ tính chất, vai trò của mình và thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là đối với công tác cán bộ, tổ chức cơ sở đảng, đảng viên.

P.V

2,626
Viết bình luận mới