HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Thể lệ cuộc thi viết về “Chương trình xây dựng nông thôn mới”

Cập nhật ngày: 21/06/2015 | 14:34 GMT+7

Cuộc thi được phát động từ ngày 21 tháng 6 năm 2015 đến hết ngày 21 tháng 6 năm 2016 (theo dấu Bưu điện). Tổng kết và trao giải vào tháng 7/2016.

Thực hiện Thông báo số 5588-TB/VPTU, ngày 27 tháng 5 năm 2015 của Tỉnh ủy Đắk Nông về ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy về việc tổ chức cuộc thi viết về chủ đề “Xây dựng nông thôn mới”;

Nhằm tiếp tục cổ động, tuyên truyền rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân cùng cộng đồng trách nhiệm, chung sức xây dựng nông thôn mới, đồng thời nâng cao vai trò, vị trí và trách nhiệm của báo chí; Ban Tổ chức ban hành thể lệ cuộc thi viết về chủ đề “Chương trình xây dựng nông thôn mới”, như sau:

I) MỤC ĐÍCH - Ý NGHĨA

- Thông qua cuộc thi tạo ra động lực mạnh mẽ, huy động toàn xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả cao và bền vững; đồng thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay, phản ánh những bất cập trong phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

- Cổ vũ, động viên, tạo không khí phấn khởi, thi đua của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh gắn phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh hoàn thành và về đích sớm các tiêu chí về chương trình xây dựng nông thôn của tỉnh nhà.

II) NỘI DUNG

1- Nội dung cuộc thi:

Tuyên truyền, biểu dương vai trò, tầm quan trọng và những thành quả của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh; Tổ chức các hoạt động dạy nghề và hỗ trợ việc làm cho nông dân; khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực và cơ sở vật chất kĩ thuật, các dự án, liên kết cho vay vốn quỹ phát triển sản xuất, xây dựng hạ tầng cơ sở nông thôn.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và các hộ nông dân về xây dựng nông thôn mới; biểu dương nhân tố mới, ý tưởng sáng tạo và điển hình tiên tiến trong những tập thể, đơn vị và cá nhân tiêu biểu phát huy nội lực tam gia xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả.

Tuyên truyền, biểu dương các mô hình kinh tế, các điển hình về phát triển kinh tế nông thôn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung; xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; thực hiện quy hoạch bố trí lại dân cư nông thôn gắn với việc quy hoạch xây dựng công nghiệp, dịch vụ và phát triển đô thị ở các vùng; thực hiện tốt chương trình xóa đói giảm nghèo; các công trình hỗ trợ nhà ở cho người nghèo và các đối tượng chính sách.

Tuyên truyền biểu dương kịp thời nhiều cách làm sáng tạo, huy động lồng ghép các nguồn lực kết hợp với sự đóng góp của người dân để xây dựng nông thôn mới. Tuyên truyền, biểu dương việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nông dân; đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc; chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế- xã hội nông thôn và miền núi; nêu bật những tấm gương của tập thể, cá nhân có nhiều sáng kiến ứng dụng khoa học- kĩ thuật, đem lại hiệu quả kinh tế; xây dựng các mô hình và điển hình tiên tiến về áp dụng tiến bộ khoa học trong nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

Tuyên truyền, biểu dương việc phát triển văn hóa gắn liền với phát triển nông thôn, nâng cao dân trí và mức hưởng thụ văn hóa, xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa, thôn xóm văn hóa; xây dựng nếp sống văn hóa và môi trường xã hội nông thôn lành mạnh, đậm đà bản sắc dân tộc, bảo vệ và phát huy truyền thống tốt đẹp; Phong trào tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, mại dâm HIV/AIDS, buôn bán người; bảo vệ môi trường sinh thái theo định hướng xây dựng nông thôn mới; phản ánh cấp độ hài lòng người dân về kết quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

2) Thể loại:

Về thể loại báo chí: tác phẩm báo in

Về thể loại: Ký báo chí, phóng sự, ghi chép, bài phản ánh, ghi nhanh, gương người tốt - việc tốt (Ban Tổ chức không nhận những tác phẩm văn học - nghệ thuật, tác phẩm mang tính hư cấu…).

3) Yêu cầu:

Bài dự thi phải bảo đảm tính chân thật, khách quan, có địa chỉ cụ thể. Ưu tiên các bài kèm ảnh chú thích rõ ràng.

Bài mới viết, chưa đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; trong thời gian gửi dự cuộc thi của Báo Đắk Nông, tác giả không được gửi dự thi hay đăng tải ở nơi khác.

Bài dự thi viết trên một mặt giấy, ghi rõ: Dự thi viết về chủ đề “Chương trình xây dựng nông thôn mới”. Tác giả sử dụng bút danh cần ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên lạc, email để tiện liên hệ.

Các tác phẩm dự thi nếu đạt yêu cầu về nội dung báo chí sẽ được đăng tải trên chuyên mục cuộc thi viết về “Chương trình xây dựng nông thôn mới” của Báo Đắk Nông.

4) Đối tượng dự thi:

Các hội viên nhà báo Việt Nam tỉnh Đắk Nông.

Những người làm báo chuyên nghiệp của các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, truyền thanh trong toàn tỉnh.

Cộng tác viên, thông tin viên, những người làm báo không chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Mỗi tác giả có thể gửi dự thi nhiều tác phẩm. Tác phẩm dài không quá 3.000 từ.

Tác phẩm gửi dự giải không trả lại tác giả.

5) Thời gian:

Cuộc thi được phát động từ ngày 21 tháng 6 năm 2015 đến hết ngày 21 tháng 6 năm 2016 (theo dấu Bưu điện). Tổng kết và trao giải vào tháng 7/2016.

6) Giải thưởng: Tổng giá trị giải thưởng là 22.000.000 đồng kèm theo giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi.

- 1 Giải Nhất, trị giá 5.000.000 đồng;

- 2 Giải Nhì, trị giá 3.000.000 đồng/giải;

- 3 Giải Ba, trị giá 2.000.000 đồng/giải;

- 5 Giải Khuyến khích, trị giá 1.000.000 đồng/giải.

7) Địa chỉ nhận bài dự thi:

- Báo Đắk Nông, đường Trần Hưng Đạo, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

- Email: tsbaodaknong@gmail.com

Ban tổ chức cuộc thi kính mong các nhà báo, cộng tác viên tích cực hưởng ứng để Cuộc thi viết “Chương trình xây dựng nông thôn mới” thành công tốt đẹp.

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Nguyễn Hồng Hải

TỔNG BIÊN TẬP BÁO ĐẮK NÔNG

2,786
Viết bình luận mới